ZAVRŠENA IZGRADNJA KANALIZACIJE U KISAČU

541

Izgradnja atmosferske kanalizacije u Kisaču je završena. 

Atmosferska kanalizacija je izgrađena u ukupnoj dužini od 2.242,75 metara, kao što je i planirano, i to u sledećim ulicama: Šafarikova, Mičatkova, Ondreja Šranka, i Jana Kolara.

Prva ulica u koju su ušle mašine bila je Ulica Jana Kolara, koja je ujedno i najduža, oko 700 metara. Radilo se na produbljivanju postojećih kanala uz betoniranje slivnih zidova na prilazima kućama. Obuhvaćeni su kanali sa obe strane ulice, a vodilo se računa i o slivu atmosferskih voda sa kolovoza u kanal.

Naime, zeleni pojas koji postoji između kolovoza i kanala nivelisan je tako da se prilikom padavina voda nesmetano sliva u postojeći kanal i na taj način omogućava bezbednije odvijanje saobraćaja i u kišnom periodu godine.

U Ulici Ondreja Šranku odvodni kanali nivelisani su sa obe strane ulice, što podrazumeva produbljivanje i betoniranje slivova, koji će atmosfersku vodu odvoditi u kanale Ulice Jana Kolara.

Na pojedinim mestima kanali su zacevljeni kako bi se, s jedne strane omogućio nesmetani protok vode, a s druge strane zaštitili postojeći stubovi javne rasvete koji se nalaze u neposrednoj blizini produbljenog kanala. Mičatkova i Šafarikova ulica su bile izuzetno problematične kada je u pitanju odvođenje atmosferskih voda.

Specifičnost ovih ulica ogleda se u tome što su izuzetno uske tako da je i izgradnja same atmosferske kanalizacije prilagođena uslovima na predmetnom lokalitetu. Naime, u Mičatkovoj ulici, u jednom delu, izgrađeni su armirano-betonski kanali sa odvodnim rešetkama. Cilj je da se obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja, odnosno da se izbegne opasnost upadanja učesnika saobraćaja u odvodni kanal. Drugi deo ulice je nešto širi i to je omogućilo izgradnju otvorenih odvodnih kanala koji su izbetonirani kako se ne bi zemlja obrušavala i zatrpavala ih.

Šafarikova ulica, najkritičnija i najniža tačka ima odvodne kanale izgrađene na isti način kao što su u susednoj, Mičatkovoj ulici. S tim što, pored armirano-betonskih kanala sa odvodnim rešetka, u ovoj ulici postoji i crpna stanica, koja svu nakupljenu vodu iz okolnih ulica usmerava u novoizgrađeni kanal.

Izgradnja atmosferske kanalizacije na predmetnom lokalitetu omogućila je maksimalnu iskorišćenost već postojećeg melioracionog kanala kako bi se u njega slivao višak vode iz problematičnih ulica. Direktan sliv u taj kanal imaju tri ulice, a to su Šafarikova, Mičatkova i Ulica Jana Kolara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.