Za rehabilitaciju penzionera oko 350 miliona dinara

Upravni odbor Fonda PIO je na današnjoj sednici doneo Odluku o izdvajanju sredstava u iznosu 349,98 miliona dinara za rehabilitaciju korisnika penzija tokom 2015. godine.

317

Sredstva se za te namene izdvajaju na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u iznosu 0,1 odsto od ukupnih planiranih doprinosa za ovu godinu, naveli su predstavnici Fonda PIO.

Sastavni deo Odluke je i cenovnik za troškove rehabilitacije, koji je ove godine utvrđen na nivou prethodne, čime je, uz veći iznos ukupno izdvojenih sredstava, stvorena mogućnost da preko 11.200 penzionera ove godine koristi rehabilitaciju o trošku Fonda.

Raspodela sredstava po filijalama, način prijavljivanja penzionera, kriterijumi i uslovi predviđeni su Pravilnikom o društvenom standardu, koji ovo pravo daje penzionerima svih kategorija (zaposleni, samostalne delatnosti i poljoprivredni), kao i svih vrsta prava (starosni, invalidski i porodični).

Način i uslovi korišćenja rehabilitacije regulišu se ugovorima koje Fond potpisuje sa banjama pojedinačno.

Budući da Fond od 2006. godine obezbeđuje ovakav način rehabilitacije za penzionere sa primanjima do prosečnog iznosa penzije, ove godine će oglas sa preciznim kriterijumima biti objavljen 1. aprila u dnevnim novinama, na sajtu Fonda i u listu Glas osiguranika.

Tada će i početi prijavljivanje u najbližoj opštinskoj organizaciji penzionera i trajaće 15 dana.

U Fondu PIO očekuju da će već u maju banje poslati prve pozive penzionerima koji budu ispunjavali uslove za besplatnu rehabilitaciju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.