Uskoro kazne direktorima javnih preduzeća za stranačku promociju

VIDEO K9: Prema opuni Zakona o javnim preduzećima, direktori u Srbiji biće razrešeni dužnosti pre isteka mandata ukoliko se dokaže da su koristili resurse javnih preduzeća na čijem su čelu, a u svrhu promocije političkih stranaka.

78

U Skupštinsku proceduru ušao je Predlog Zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji uvodi i dodatne razloge za razrešenje direktora pored već postojećih.

Kako piše u dopuni zakona koja je objavljena na sajtu Narodne skupštine, dopune se odnose na korišćenje resursa javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno je istaknuta zabrana korišćenja službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade.

Takođe će biti zabranjeno obavljanje bilo kakvih aktivnosti vezanih za promociju političkih stranaka, kao i za izbornu kampanju u radno vreme, te vršenje pritiska na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima.

Direktor će, kako piše, biti razrešen dužnosti i ako mu je bilo poznato da zaposleni ili angažovani po drugom osnovu u javnom preduzeću koristi resurse tog preduzeća za promociju političkih stranaka ili vrši pritisak na druge zaposlene u vezi sa podrškom strankama ili kandidatima na izborima, a nije preduzeo radnje za koje je nadležan da to spreči.

Predviđena je i kazna za direktore, od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko se utvrdi da koristi ili mu je bilo poznato da je imovina preduzeća upotrebljavana u političke svrhe.

U konačnom izveštaju misije OEBS-a i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava iz 2017. o proceni sprovođenja izbora, u tački koja se tiče Finansiranje izborne kampanje, rečeno je da se odredbe o finansiranju stranaka i izborne kampanje moraju dodatno poboljšati u skladu s ranijim preporukama, a u cilju uvođenja strožih propisa i veće transparentnosti.

Vlada je nakon razmatranja sugestija, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima i poslala ga krajem prošle nedelje Skupštini na usvajanje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.