Ulica nije i ne sme biti dom deci

VIDEO K9: Hiljade dece u našoj regiji uključeno je u život i rad na ulici, pokazuju istraživanja, a iako ih svakodnevno možemo videti i neretko nas povuku za rukav i zatraže novac ili pomoć, oni su za institucije i društvo u celini zapravo nevidljivi. Kako bi se povećala njihova vidljivost, pokrenuta je kampanja zagovaranja prava dece uključene u život i rad na ulici pod nazivom Ulica nije i ne sme biti dom ni jednom detetu.

450

Početkom meseca Ekumenska humanitarna organizacija je započela kampanju zagovaranja prava dece uključene u život i/ili rad na ulici, sa ciljem podizanja svesti lokalne zajednice o postojanju dece koja, usled veoma niskih egzistencijalnih usluga, borave na ulicama Novog Sada, preskaču detinjstvo i neretko postaju žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, ali i trgovine ljudima.

“Želimo da skrenemo pažnju na to da su prava dece svakodnevno ugrožena i da je dete – dete i da treba da uživa sva prava kao i svako drugo dete, da ima bezbrižno detinjstvo. Ova konferencija je jedna od aktivnosti u okviru kampanje”, rekla je Tijana Vidović iz Ekumenske humanitarne organizacije. 

Više stotina mališana koji žive u neformalnim i nehigijenskim naseljima u Novom Sadu, konstantno su izložena opasnostima koje život na bankinama i u društvenoj senci nosi, različitim vidovima vršnjačkog nasilja, kao i verbalnom i fizičkom nasilju od strane pojedinaca i zajednice koja ih ne prihvata.

“Deca ulice su, generalno, veoma mobilna, u zavistnosti od doba dana, godišnjeg doba, aktivnosti u gradu, da li je u pitanju samo Novi Sad, ili Beograd, ili neki drugi grad u regionu koji se susreće sa ovim fenomenom, tako da ne možemo nikada znati tačno i imati empirijske podatke od tome. Ovo istraživanje koje smo mi realizovali od maja do avgusta 2016. godine pokazalo nam je od 100 porodica koje smo ispitali, da u tim porodicama živi 405 dece koja su u konstatnom riziku od života i rada na ulici”, navela je Vidović.

Sreća je za ovu decu da u našem gradu postoji Svratište za decu ulice koje radi u okviru Centra za socijalni rad.

Kampanju je podržao i Pokrajinski zaštitinik građana – ombudsman.

“Naime, deca koja žive ili rade na ulici najčešće imaju veoma složenu i tešku porodičnu situaciju zbog koje su upućena na to da podršku i sigurnost traže na ulici ili u vršnjačkoj grupi koja živi ili radi na ulici, ali vrlo često njihove porodice, a pogotovo deca, nisu svesni da time sebe izlažu potencijalno još težim oblicima kršenja njihovih prava, uključujući i trgovinu ljudima”, istakla je Ankica Dragin, saradnica Pokrajinskog ombudsmana.

Dragin navodi da deca koja rade na ulici najčešće to ne rade jer to žele, nego zato što moraju, te bi bilo poželjno da građani decu koju vide na ulici da rade ili žive, upute u novosadsko Svratište. Osim toga, treba razumeti da ova deca nemaju podršku porodice da iz ovakvog sveta izađu, te ih to kao kategoriju čini posebno ranjivim, što nije prepoznato u našem zakonodavstvu, kaže Ombudsman, te dodaje da bi se to svakako u narednom periodu trebalo promeniti.

“Dakle, kada se organi, uglavnom policija se najčešće sreće sa njima, kada se oni sretnu sa takvim detetom, oni njih tretiraju kao deo očuvanja javnog reda i mira. Dakle, kada ih privedu oni njih privedu u prihvatilištu Centra za socijalniu rad i posle nekog vremena ta deca ponovo dospevaju na ulicu, dok nije bilo Svratišta. Sada, prema našim saznanjima, policija i Svratište imaju bolju saradnju i ta deca dolaze u Svratiše”, navela je Dragin.

Fenomen dece ulice predstavlja produkt društva u celini, a ne odraz kulture i tradicije jednog naroda, odnosno etničke pripadnost – objašnjavaju organizatori kampanje. Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada podseća svoje sugrađane da najbolji interes svakog deteta mora biti prioritet kada je o našem društvenom delovanju reč, te da biti dete ulice nikako ne znači imati ulicu za dom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.