Sve bolji odnos društva prema starijima

VIDEO K9: Muškarac star 96 godina juče rano ujutru je skočio sa petog sprata u Novom Sadu. Hitna pomoć je na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt. Ovo je bio i povod da preispitamo kakav je odnos društva prema starima, s obzirom da oni predstavljaju ranjivu društvenu grupu koja najčešće ne može da živi bez tuđe pomoći. U novosadskom Gerontološkom centru kažu da je odnos prema starijima poslednjih godina sve bolji, te da posebno raduje činjenica da su i mladi spremni da pomognu.

1079

Kako sve veći broj mladih odlazi i kako se životni vek produžava, starih je sve više, a u Gerontološkom centru Novi Sad kažu da je prosečna starost stanovništva kod nas 52 godine.

U ovom Centru smatraju da na to ne treba gledati kao na problem, budući da su sada stari ljudi spremni da što duže ostanu nezavisni.

“Što se tiče odnosa društva prema starijima, posledjnih godina primetan je napredak i sve više mladih ljudi se odlučuje za neki vid volontiranja kako bi pomogli starijima”, istakla je Maja Babić, psiholog u Gerontološkom centru Novi Sad.

S obzirom na to da imaju male penzije, ali i na činjenicu da mnogi od njih ne mogu bez pomoći porodice i društvenih institucija, jasno je da stariji spadaju u osetljivu društvenu grupu. Stoga je nacionalnom Strategijom o starenju predviđeno obezbeđivanje intenzivnijeg i bržeg razvoja mreže servisa i usluga socijalne i zdravstvene zaštite na lokalnom nivou, uz unapređivanje kvaliteta pruženih usluga, veću dostupnost usluga porodicama koje brinu o ostarelim i zavisnim članovima, kao i starijim licima koja žive sama. Predviđeno je i dalje razvijanje mreže usluga kućnog lečenja i nege, različite usluge socijalne zaštite, a posebno usluge dnevnog boravka i pomoći u kući.

Kako bi se obezbedilo kvalitetnije pružanje usluga starijim i obolelim starijim licima, angažuju se i nevladine organizacije, kao i državni sektor.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.