Strazbur penzionerima poslednja nada

VIDEO K9: Nakon što je Ustavni sud Srbije odbio da razmatra inicijativu Udruženja sindikata penzionera Srbije o smanjenju penzija, članovi ovog Udruženja rešeni su da pravdu potraže u Strazburu. Od svoje inicijative neće odustati, rekli su potpredsednici ovog Udruženja Mihajlo Radović i Mihailo Mitrović u emisiji Otvoreni ekran, iako su svesni da ta procedura može potrajati i da mnogi, možda, konačnu odluku neće ni dočekati.

584

Penzioneri su ogorčeni, pre svega, zato što ih u vreme donošenja zakona kojim su, u okviru mera štednje, umanjene penzije veće od 25.000 dinara, niko nije ništa pitao, rekao je Mihajlo Radović, već je bez pitanja, kako je naveo, ‘gurnuo ruku penzionerima u džep’, napravio diskriminaciju i podele.

“Nije tačno da je penzionerima umanjeno samo 10%. To jeste tako bruto posmatrano. Ali nama je sukcesivno smanjivano, od 15 do 25%, u zavisnosti od toga koliku je ko imao penziju. Tako da, kada posmatraju globalno, to je nekih 280 miliona evra ušteđeno na nama, a velike pare su date na drugu stranu i druge stvari na koje, apsolutno, nisu morali da daju”, rekao je Radović.

On ističe da su merama štednje oštećeni i prenzioneri čije su penzije ispod 25.000 dinara, jer one ne mogu da budu povećane, iako je u međuvremenu došlo do realnog povećanja cena i mesečnih računa.

Da li je Srbija pravna država, postavlja pitanje Mihailo Mitrović, ako se ne pridržava međunarodnih konvencija koje je potpisala, a koje se tiču diskriminacije, nasilja i humanitarnog prava?

“U Preambuli UN ’48. godine, kada se definisalo pitanje starosti, u to vreme od 60 godina, danas 65, po pitanju humanitarnog prava, starost treba da bude blagostanje, psihičko i fizičko, socijalno, a da ne bude samo borba protiv starosti, bola, patnje, i tako dalje”, kazao je Mitrović.

Sa svojim penzijama stari ljudi mogu da kupe ili hranu, ili lekove, a to je izbor zbog kojeg je smrtnost penzionera i starih osoba, istakao je Radović, drastično povećana.

“To je cifra koja je za šest meseci prošle godine, od kada su uvedene mere štednje i oduzimanja od penzija, kreće do 26% u odnosu na prethodnu godinu. To je zvaničan podatak PIO fonda”, tvrdi Radović.

Iako su na to, bukvalno, naterani, od svoje borbe u Strazburu ovo Udruženje neće odustati, rekao je Radović, ističući da za žalbu u Strazburu imaju šest meseci, a za žalbu pred Ustavnim sudom, pojedinačno, nemaju rok, zbog toga što, kako je naveo, ‘ovo globljenje traje i dalje’.

Sve to jako dugo traje i mnogi konačan ishod, možda, neće doživeti, ali je Udruženje, zaključio je Radović, rešeno da u svojoj nameri ide do kraja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.