Strateško upravljanje otpadom

VIDEO K9: Novi Sad još uvek nema sanitarnu deponiju, niti bilo kakvu koja ispunjava osnovne kriterijume za odlaganje smeća. Upravljanje otpadom podrazumeva detaljno razrađenu strategiju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, ocenjuju u Departmanu za inženjerstvo i zaštitu životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

175

Regionalni plan upravljanja otpadom sa strateškim uticajem na životnu sredinu za grad Novi Sad i sedam okolnih opština, koji je nedavno predstavljen u Skupštini grada, predstavlja dokument koji je region u obavezi da izradi prema Strategiji upravljanja otpadom u Srbiji, ali i po Zakonu o upravljanju otpadom, a izrađuje se na 10 godina, podsećaju stručnjaci Departmana za inženjerstvo i zaštitu životne sredine i zaštite na radu FTN-a.

“Nažalost, iz onog prvog regionalnog plana koji je usvojen gotovo ništa nije implementirano u praksi. Tako da sad ostaje nada da vidimo šta će od novopredviđenih rešenja biti u narednom periodu sprovedeno. Što se tiče izbora same lokacije koja je i bila na neki način kamen spoticanja svih ovih godina, odnosno da kažem na neki način veštački nametnut problem izbora najpogodnije lokacije, idealne lokacije u ovom regionu nema. Dakle, uzimajući u obzir sve vrste faktora koji utiču na izbor lokacije od udaljenosti naselja, preko osteljivosti medijuma životne sredine, praktičnosti odnosno ekonomičnosti lokacije”, rekao je Prof. dr Dejan Ubavin, profesor Fakulteta Tehničkih Nauka. 

Ipak, vrednovanjem svih parametara, može se doći do određenih zaključaka o potencijalnoj lokaciji za regionalnu deponiju.

“Dolazi se do zaključka da lokacija koja se nalazi u neposrednoj blizini trenutne deponije za koju moramo naglasiti da je nesanitarna, odnosno deponija koja ne ispunjava gotovo nijedan kriterijum za odlaganje otpada usled čega proizilazi i zabrinutost stanovništva, pa i struke o bezbednosti takve lokacije. Dakle, sama lokacija nije toliki problem pod uslovom da se deponija izvede na pravilan način, odnosno da bude u skladu sa zakonskim propisima, odnosno da bude sanitarna deponija”, kazao je Ubavin.

Prema njegovim rečima, cilj projekta je zapravo uspostavljanje jednog modernijeg sistema upravljanja otpadom koji podrazumeva smanjenje odlaganja otpada na najmanju moguću meru, te iskorišćavanje što veće količine resursa, odnosno reciklažu i tome slično.

“Za uspostavljanje jednog naprednijeg sistema upravljanja otpadom koji će imati za posledicu povećanje stepena izdvajanja, odnosno reciklaže, uspostavljanje te primarne separacije ili separacije na mestu nastanka, u domaćinstvu je od ključne važnosti. Ali, sve je to besmisleno dok mi ceo sistem ne zaokružimo. Dakle, imali smo u Novom Sadu u proteklom periodu nekoliko pokušaja u različitim formama više kontejnera, kontejneri za pet ambalažu i tako dalje. Međutim, sistem nije bio dobro osmišljen, nije bio zaokružena celina”, izjavio je Ubavin.

Uprkos dobroj volji velikog dela stanovništva da se uključi u takav sistem, razdvajanje otpada u najmanje dve kante, kako je kazao, biće moguće tek kada budu za to stvoreni uslovi, odnosno budu obezbeđeni kapaciteti za reciklažu.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.