SRS: Grad bez strategije socijalnog razvoja

VIDEO K9: Srpska radikalna stranka nezadovoljna je socijalnom politikom koja se vodi na nivou grada. Na konferenciji za novinare upriličenoj tim povodom, posebno su se osvrnuli na ulogu i značaj Centra za socijalni rad i, kako su istakli, nedostatak strategije socijalnog razvoja Grada Novog Sada.

204

Tranzicija je učinila svoje, a to je da društvo postane siromašnije i da tako osiromašeni građani podnose najveći teret promena, kaže Milana Mandarić, odbornca SRS-a u Skupštini grada.

“Ono što SRS kritikuje jeste nedostatak socijalne strategije razvoja grada Novog Sada koja bi morala počivati na ekonomskim, političkim, socijalnim i drugim determinantama i njihovim intencijama. Grad mora da prihvati činjenicu da su se socijalne potrebe građane povećale i da imaju dalji trend rasta i ukoliko Grad u bliskoj budućnosti ne sačini platformu socijalnog razvoja, sam Centra za socijalni rad naći će se u velikom problemu”, navela je Mandarić, odbornik SRS-a u Skupštini grada

Ona kaže da bi Centar za socijalni rad trebalo da predstavlja jednu od karika u strategiji razvoja socijalne zaštite, a ne njen jedini stub jer to direktno dovodi do smanjenja usluga ove institucije.

U izveštaju rada Centra za 2016. godinu stoje podaci koji su alarmantni i dokazuju sve ovo na šta radikali skreću pažnju.

“Broj korisnika novčane naknade se povećao za 26 odsto”, istakla je Mandarić.

Zato radikali smatraju da se moraju iznaći ekonomske i privredne mere koji će podstaći proces zapošljavanja, a smanjiti pritisak na socijalna davanja koja su, kako navode, ispod svakog ljudskog dostojanstva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.