Srbija: Spona Istoka i Zapada

VIDEO K9: Srbija okrenuta Istoku ili Zapadu je večita dilema na ovim prostorima, koju političke partije potenciraju naročito pred izbore. Treća opcija, Srbija kao spona Istoka i Zapada naročito je aktuelna u poslednje vreme, počev od zvanične državne politike, do stranaka u kojima pobeđuju opcije okrenute ovoj ideji.

555

Za ideju trećeg puta, na kojem bi Srbija trebalo da bude jedna vrsta puta saradnje između Istoka i Zapada zalaže se i Treća Srbija, rekao je predsednik ove stranke u emisiji Otvoreni ekran i dododao da za to u ovom trenutku imamo i istorijsku šansu.

“Ovo je upravo sada epoha kada jedini put moguće saradnje između istoka i zapada prolazi teritorijom naše zemlje, ne samo Srbije, već i Grčke i Makedonije, Mađarske i dalje ka zapadnoevropskim zemljama. Dakle, jedini put saradnje između Rusije i Kine i ostatka Evrope”, rekao je Parović.

Parović smatra da su u ovom trenutku u Evropi na snazi geopolitičke igre, gde, sa jedne strane zemlje Istoka žele da preko Balkana imaju veći uticaj na stari kontinent, a sa druge, NATO snage imaju potrebu da, kako je rekao, hermetički zatvore Evropu od Istoka, uključujući i koridor koji preko Grčke i Makedonije vodi u evropske zemlje.

“I onda zbog toga pokušavaju d  14a naprave opštu destabilizaciju regiona. Zato imamo i azilante, albanski terorizam ponovo počinje da deluje, kao i islamistički”, smatra Parović.

Srpski nacionalni interes danas je, tvrdi Parović, upravo da taj važan koridor zaštitimo i u saradnji sa Grčkom, Makedonijom, Crnom Gorom i Republikom Srpskom napravimo, kako je rekao, branu velikoalbanskom i islamskom terorizmu. Srbija, rekao je Parović, mora iskoristiti tu šansu kako bi od sebe napravila značajnu tranzitnu državu, obezbedila priliv novca, jačanje privrede i zapošljavanje, umesto stalnog zaduživanja i prodaje resursa zarad toga da bi se otplatili krediti prethodnih dugova.

Srbija mora da iskoristi svoju šansu u činjenici da svet nije više unipolaran, zaključio je Parović, i toga da našom teritorijom prolazi jedini put saradnje Istoka i Zapada.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.