Savez: Promeniti pravilnike za lečenje dijalizom

VIDEO K9: Bolesnici koji se nalaze na hroničnom tretmanu dijalizom susreću se sa brojnim problemima, kažu u Savezu bubrežnih invalida Srbije. Naime, bespotrebno napravljen problem, kako kažu, jeste nevoljnost nadležnih da se pozabave vrstama hemodijalize, jer je najučinkovitija, hemodijafiltracija, kod nas zastupljena u vrlo malom procentu.

452

S obzirom da smo po broju transplantacija na pretposlednjem mestu, morali bismo više pažnje da obratimo na lečenje hemodijalizom, kažu u Savezu bubrežnih invalida Vojvodine.

Iako je neophodno da pacijent ispunjava određene zdravstvene uslove da bi primio najefikasniju hemodijalizu, a to je hemodijafiltracija ili HDF, mnogo je onih koji te uslove ispunjavaju, a u Srbiji ipak ne mogu da je prime, rekao je Zoran Mišković, predsednik Saveza.

Tendencija je da se zbog male razlike u ceni sredstva ulože u lečenje HDF-om jer bi se veliki broj pacijenata mogao lečiti kvalitetnije gde bi umesto da idu na visokoefikasnu dijalizu dobijali najbolju i najefikasniju HDF dijalizu.

“Šta to znači u budućnosti? 30% efikasnija dijaliza po svakoj dijalizi 30% označava duži život svakog dijaliznog pacijenta. Činjenica je da je u našoj zemlji smrtnost godišnje na dijalizi ide i preko 15%, a u nekim centrima, nažalost, i preko 20%”, naveo je Mišković.

Prema mišljenju Saveza bubrežnih bolesnika, najidealnije bi bilo da se propisani procenti potpuno izbace i da se prepusti lekaru da proceni koji tip dijalize odgovara kom pacijentu. To, kako kažu, ne bi izazvalo dodatne troškove, a poboljšalo bi kvalitet lečenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.