Revizor o budžetu grada za 2016.

VIDEO K9: Završena je revizija gradskog budžeta za 2016. godinu od strane nezavisne revizorske insititucije. Revizor koji je angažovan za reviziju završnog računa budžeta grada za prethodnu godinu u svom izveštaju naveo je da su u pojedinim slučajevima plate zaposlenih nepravilno obračunavane, kao i da su u pojedinim slučajevima prekršeni Zakon o javnim nabavkama i Zakon o budžetskom sistemu.

0
363

Revizuju gradskog budžeta za prošlu godinu radio je ovlašćeni revizor HLBDST Revizija, koji je u svom izveštaju naveo da “finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj grada Novog Sada na 31.12.2016, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2016. godinu”.

Sem toga, revizor navodi i da su finansijski izveštaji načinjenin u skladu na međunarodnim standardima i propisima Republike Srbije.

Međutim, Revizor je izneo i pet mišljenja sa rezervom.

U tom odeljku navodi se da je Gradska uprava tokom 2016. godine plate izabranih, postavljenih i zaposlenih lica obračunavala u skladu sa gradskom odlukom o koeficijentima, a ne u skladu sa republičkim propisima.

“Zapravo, obračun isplate plata za imenovana, postavljena i zaposlena lica je koretktno izvršen, osim za zaposlene sa srednjom školom, visokokvalifikovane i nekvalifikovane radnike. Uvećanje plata za zaposlene sa srednjom školom iznosi od 22 do 23%, za kvalifikovane i nekvalifikovane je oko 32%. Navedeni propusti imaju materijalni značaj za finansijski rezultat grada”, stoji u Izveštaju ovlašćenog revizora za 2016. godinu.

Revizorski tim je ovim povodom preporučio rukovodstvu gradske uprave da obračun i isplatu plata u najkraćem roku uskladi sa važećim propisima.

Osim toga, revizor je konstatovao da je na jednom kontu pogrešno shvaćen Zakon o javnoj svojini, prema kome je grad trebalo da izvrši popis kompletne javne svojine grada Novog Sada, te da odvoji nepokretnosti koje predstavljaju javnu svojinu od nepokretnosti koje javna preduzeća koriste za normalno funkcionisanje i realizaciju svojih zadataka.

Takođe, na jednom kontu je uočena razlika od oko 200.000 dinara, te je naloženo da se svi nedostaci što pre otklone.

Sem mišljenja sa rezervom, Revizor je i skrenuo pažnju na nekoliko bitnih stavki u vezi sa budžetom i funkcionisanjem grada. Pre svega, kako navodi Revizor, “Grad Novi Sad nije u potpunosti uveo sistem finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu radi eliminisanja rizika u obavljanju svoje nadležnosti”.

“Takođe, kod indirektnih korisnika i kod javnih preduzeća još uvek nije uveden sistem finansijskog upravljanja i kontrole”, kaže se u Izveštaju.

Revizor je skrenuo pažnju i na troškove tri mesne zajednice – Kać, Bukovac i Begeč.

“MZ Kać na ime raznih usluga utrošila je 4.955 hiljada dinara. Najveći deo troškova nastali su po osnovu krčenja i prevoza smeća sa groblja do deponija, građevinskih radova na groblju, košenju trave, zalivanje travnatih površina, kao i nasipanje staza tucanikom. Sve navedene usluge prelaze vrednost od 500 hiljada dinara, međutim ni u jednom slučaju nije sprovedena javna nabavka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, naveo je Revizor.

Revizor dodaje i da u najvećem broju računa vrednost usluga nije iskazana kroz količinu radova, ni cenu po jedinici mere. Takođe, konstatuje Revizor, ne postoji ni knjiga izvedenih radova, ni relevantna dokumentacija da je sproveden nadzor nad izvedenim radovima. Navedeni propust nema meterijalni značaj, ali nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, zaključuje Revizor.

Skrenuta je pažnja i na nekoliko neadekvatnih knjiženja, kako kod direktnih, tako i kod indirektnih korisnika.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.