Raspisan konkurs za finansiranje aktivnosti nacionalnih saveta manjina u oblasti obrazovanja

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice juče je raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.

193

Sredstva su naročito namenjena za dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima, kao za takmičenja na svim nivoima, od opštinskog, preko regionalnog do republičkog, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konkurs je raspisan na ukupan iznos od 1.575.000 dinara.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju nacionalni saveti nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava je 22. avgust 2018. godine, a prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti od na veb adresi Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.