Prekogranična saradnja Srbije i Mađarske

VIDEO K9: Završeni programi prekogranične saradnje, ali i programi nove generacije između Mađarske i Srbije predstavljeni su danas u Novom Sadu. Veliki broj sredstava povučen je iz fondova Evropske unije, a saradnja sa Mađarskom ocenjena je kao više nego zadovoljavajuća. Na redu su novi projekti koji za cilj imaju visok kvalitet koji bi omogućio dalje povlačenje sredstava koje je Evropska unija opredelila.

420

Do sada je urađeno oko 250 projekata u okviru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, rečeno je na današnjoj konferenciji povodom promocije ovih programa.

Ovi projekti imaju, kako je rečeno, veliki uticaj na životno okruženje, a iz fondova Evropske unije upotrebljeno je oko 50 miliona evra u svrhu njihove realizacije.

“Iza nas je Konkurs za strateške projekte. Tu je bilo na raspolaganju blizu 25 miliona evra i predati su oni strteški projekti koji udovoljavaju svim kritewrijuminma da se povuku ta sredstva. Ono što je sada najveća aktuelnost, to je da je trećeg oktobra objavljan manji poziv za pojedinačne manje projekte i tu je na raspolaganju 21,5 milion evra”, rekao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine Vojvodine.

 

“Ovaj sad poziv je za projekte koje mogu prijavljivati sve neprofitne institucije sa ceke teritorije programa. što se tiče Srbije, to je cela teritorija Vojvodine i zaista naša kancelarija za evropske integracije je na raspolaganju svima koji imaju pitanja u vezi sa tim javnim pozivom. Naravno da ćemo imati radionice za pisanje projekata,za popunjavanje aplikacije i u Subotici takođe postoji tehnički sekretarijat kome takođe možete da se obratite vezano za detalje javnog poziva”, navela je Sanda Šimić, Kancelarija za evropske integracije RS.

Namera sastanka je, kako su rekli, da se probudi interesovanje i nađu partneri koji će zajednički aplicirati za sredstva. Predstavnici Delegacije EU u Srbiji ocenili su aktivnost naše zemlje u ovom programu kao veoma zrelu i doraslu zadatku, kojim se osigurava stabilnost i prosperitet kao jedan od ciljeva Evropske unije. A svoje zadovoljstvo postignutom saradnjom izrazio je i ambasador Mađarske.

“Naše veze Mađarske i Srbije nikad nisu bile tako dobre kao danas, što znači da nemamo otvorenih političkih pitanja između naših država. Prošle godine naši premijeri su potpisali jedan sporazum i deklaraciju kojom su potvrdili spremnost da se poveže razvoj zajedničke infrastrukture u budućnosti”, kazao je Atila Pinter, ambasador Mađarske u Srbiji.

Projekti koji su od tada predati Briselu pre svega se odnose na infrastrukturu, dodao je Pinter, navodeći saobraćajnicu Segedin-Subotica, ali i otvaranje novog graničnog prelaza. Osim transporta i saobraćajne infrastrukture, kroz ovu saradnju poboljšava se i ekologija sa akcentom na reke i rečni eko-sistem, ali i društvena inkluzija uz podsticanje aktivnog učešća žena, mladih, starih, dece i odraslih u nepovoljnom položaju etničkih manjina, ljudi sa invaliditetom i ruralnog stanovništva.

Projekti se odnose i na kulturološki i turistički razvoj dve zemlje, kao i na zdravlje, nauku i inovacije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.