Potrebno i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava?

VIDEO K9: U narednoj vladi trebalo bi da bude formirano i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, smatraju u Centru za istraživanje etniciteta. Ovo je, kako su na okruglom stolu u Novom Sadu rekli, neophodno kako bi se ostvarila puna zaštita ljudskih prava i kako bi nadležni u ovoj oblasti bili obuhvaćeni kroz rad jednog ministarstva koje raspolaže sa političkom i upravnom odgovornosti.

547

Najefikasniji način za stvaranje trajnih uslova za puno ostvarivanje ljudskih prava i uspostavljanje mehanizama njihove zaštite jeste ustanovljavanje posebnog ministarstva koje će se sa punom odgovornosti starati o ostvarivanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava, kažu u Centru za istraživanje etniciteta.

“U ovom trenutku u Srbiji u više ministarstava i na više različitih mesta odlučuje se i upravlja u vezi sa različitim pravima, pogotovo kada je reč o ranjivim grupama, pravima manjina, žena ili LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, starijih. Za sve to nemamo dovoljno kapaciteta da upravljamo, postoji rasipanje snage u vezi i kadrova i novca i upravljanjima sredstvima koja dolaze kroz IPA fondove koje treba obezbediti”, rekao je Goran Bašić iz ovog Centra.

Osim toga, kako je rečeno, evropski integracioni procesi zahtevaju niz obaveza države u vezi sa unapređenjem ljudskih i manjinskih prava što potrebu za ustanovljavanjem posebnog ministarstva koje bi se staralo o njihovom ostvarivanju i zaštiti čini još izraženijom.

Uprkos naporima organa javne vlasti, u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava, naročito ranjivih grupa, i dalje ima problema, rečeno je na okruglom stolu.

“Brojna prava, pre svega pripadnika romske nacionalne zajednice i u segmentu obrazovanja i drugih oblasti ne samo smanjena nego su danas i uskraćena. Prema tome, izuzetno je važno osnažiti, kroz formiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, institucije i generalno Vladu RS da se ozbiljnije bavi pre svega pitanjima ljudskih i manjinskih prava”, naveo je Duško Jovanović iz Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine.

Za sada, ističe Jovanović, prava su uglavnom na papiru, bar kada je reč o romskoj zajednici, te Srbije ne može mnogo da se pohvali njihovom implementacijom, te je utoliko veći značaj ove inicijative.

Podršku Inicijativi Centra za istraživanje etniciteta za formiranje novog ministarstva, dale su i brojne međunarodne organizacije, državni organi i organizacije civilnog društva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.