Podrška školovanju romske dece

VIDEO K9: Činjenica je da nemali broj romske dece napušta obrazovni sistem pre završenog školovanja. Prevencijom takozvanog osipanja iz škola dece romske nacionalnosti se u poslednih godinu i po dana bavio Centar za za proizvodnju znanja i veština. Njihov projekat je simbolično završen danas, na Međunarodni dan volontera.

242

Ulaganje u rani razvoj neophodno je kako bi se sprečilo osipanje romske dece iz obrazovnog sistema, smatraju u Centru za za proizvodnju znanja i veština koji je na istoimenom projektu radio u proteklih godinu i po dana.

“Mi smo pre godinu i po dana započeli aktivnosti na ovom projektu, koje su zapravo nastavak onoga što mi od 2014. godine radimo, a to je podrška romskim porodicama i deci. U pitanju su aktivnosti usmerene ka njihovoj inkluziju u društvo i najviše radimo sa decom ranog uzrasta, to su bebe od 0 do 3 godine i sa predškolcima. Naša grupa terenskih radnika – volontera radi svakodnevno na terenu u porodicama, sa roditeljima na jačanju njihovih kompetencija i rade sa decom razne programe stimulacije njihovog razvoja”, rekla je Tatjana Lazor Obradović ispred ovog Centra.

Cilj je bio da se kroz projeknte aktivnosti insistira na uključivanje dece u predškolske ustanove u ranijem uzrastu, već od 3,5 godine, jer prema istraživanjima, kako je navela, što se deca ranije uključe u vaspitno-obrazovni program, manje su šanse da će kasnije u toku života da napuštaju školovanje i lakše će da se integrišu u društvo.

“Planovi za dalje su da mi ispratimo usvajanje lokalnog akcionog plana i da podržimo škole, jer su škole izradile svoje akcione planove, a oni su i dužni da uz svoje školske razvojne planove uključe i planove za prevenciju osipanja. Škole su formirale timove za prevenciju osipanja, devet škola je u pitanju, a mi smo im pružali i podršku u realizaciji tih planova, imali su tesnu vezu sa Centrom za socijalni rad i to je negde novina”, kazala je Lazor Obradović.

Prema popisu iz 2011. godine u Novom Sadu je bilo malo više od 3,5 hiljade Roma, što je svakako nerealan podatak i procenjuse se da ih ima mnogo više.

U projekat Centra za proizvodnju znanja i veština bio je uključen i Centar za socijalni rad, kao i 9 osnovnih škola, koje ukupno pohađa 14,65% dece romske nacionalnosti.

“U školama smo radili na identifikaciji dece koja su u riziku od napuštanja školovanja, od osipanja, sprovodili smo intervencije u smislu podrške porodici, podrške učenicima i tako dalje”, navela j eLazor Obradović.

Zahvaljujući ovom projektu podržano je oko 150 romskih porodica dece predškolskog uzrasta i oko 60 porodica dece osnovaca.

U vrtić je upisano 15 dece, pružena je i materijalna pomoć porodicama sa decom, a kroz projekat su se, kako je istakla, bavili i javnim zagovaranjem u cilju da se ove mere uključe u lokalne politike.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.