Počinje upis u osnovne škole

U Srbiji danas počinje upis budućih prvaka u osnovne škole za školsku 2016/2017. godinu. Novu školsku godinu upisuju učenici rođeni u periodu od 1. marta 2009. do 28. februara 2010. godine, odnosno dece koja imaju najmanje šest i po a najviše sedam i po godina na početku školske godine.

301

Od dokumenata za upis potrebni su izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju predškolskog programa, dokaz o lekarskom pregledu deteta i dokaz o prebivalištu roditelja. Izuzetak predstavljaju učenici iz osetljivih društvenih grupa koji imaju mogućnost da se upišu bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije.

Svaka osnovna škola dužna je da upiše sve buduće prvake sa područja koje joj je dodeljeno. Postoji mogućnost da škola upiše i učenike sa područja nekih drugih škola, ali samo uz zahtev roditelja i ukoliko to dozvoljavaju kapaciteti škole.

Prema članu 163. Zakona o osnovama sistema obrazovanje i vaspitanja, novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara biće kažnjen roditelj ili staratelj ako namerno ili bez opravdanog razloga ne upiše dete u osnovnu školu ili ako dete bez opravdanih razloga ne pohađa nastavu u osnovnoj školi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.