Poboljšanjem studijskih programa do lakšeg zaposlenja

VIDEO K9: Poboljšanje uslova obrazovanja i unapređivanje visokoškolske infrastrukture bile su teme današnje zajedničke konferencije novosadskog Fakulteta tehničkih nauka i Segedinskog Univerziteta.

374

Projekat u okviru saradnje Fakulteta tehničkih nauka u Univerziteta u Segedinu doprineće pre svega osavremenjavanju studijskih programa, preko poboljšanja strukture i sadržaja predmeta. takođe, u okviru ovog projekta akcenat će se staviti i na izgradnju i poboljšavanje infrastrukture obrazovanja.

Pobošljavane uslova u okviru infrastrukture na fakultetima će, prema rečima učesnika na ovom projektu, doprineti povećanju kvaliteta obrazovanja, kao i viši nivo istraživačkog rada. Osim toga, ovim projektom je predviđeno da se studentima na brojne načina olakša samo studiranje.

U okviru ovog projekta nije predviđeno, ali njegovima rezultatima se stvaraju uslova za brojne vidove razmene između novosadskog Fakulteta tehničkih nauka i Segedinskog Univerziteta. Tu se pre svega misli na razmenu stručnih kadrova, ali i samih studenata. Rukovodioci projekta iz tog razloga ističu da se u budućnosti mogu očekivati i drugi zajednički projekti, koji bi primaran cilj bio upravo ovakvi vidovi razmena.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.