PARKING MESTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

VIDEO K9: Podnošenje zahteva za parking mesta za osobe sa invaliditetom je u toku, a nalepnice iz 2014. godine važe do 31. januara. Obrazac zahteva može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove na Trgu slobode broj 1, kao i na sajtu Grada.

673

Pravo na parking mesta za osobe sa invaliditetom imaju lica sa prebivalištem u Novom Sadu sa najmanje 70% telesnog oštećenja, lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije i cerebralne paralize.

Zahtev mogu podneti i lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i lica na dijalizi.

Obrazac zahteva može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove na Trgu slobode broj 1, kao i na sajtu Grada.

Uz zahtev se prilaže fotografija osobe sa invaliditetom, zatim fotokopije lične karte podnosioca zahteva, saobraćajne dozvole, vozačke dozvole, medicinske dokumentacije vezane za invalidnost ili bolest, lične karte odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih ili prijave prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.