OTVORENI EKRAN, 7.8.2020, Sonja Hadži Borjanović

VIDEO K9: Gošća emisij je Sonja Hadži Borjanović, advokatica Udruženja građana "Help"

6

Voditelj: Radomir Ćirilović
Gošća: Sonja Hadži Borjanović
Tema: Funkcionisanje državnih organa u ostvarivanju građanskih prava