Osniva se Matica srpska u dijaspori

Matica srpska i Savez Srba u Austriji dogovorili su osnivanje Matice srpske u Austriji. Sedište će biti u Beču, a u svakom glavnom gradu austrijskih pokrajina biće oformljena sekcija koja bi sprovodila plan širenja srpskog jezika, književnosti i kulture u dijaspori.

491

Do prvih razgovora na temu širenja programa i ideja Matice srpske u dijaspori došlo se na temelju potpisane Deklaracije o saradnji srpskih organizacija podunavskih zemalja u okviru konferencije u Bratislavi sredinom septembra.

“Matica srpska kao najstarija i najuglednija institucija kulture srpskog naroda osniva društva svojih članova, koja su trenutno aktivna u nekoliko gradova Srbije, kao i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Samim tim, pojavila se potreba da se takvo društvo osnuje i u dijaspori, pri čemu Beč ima posebnu težinu zbog istorijskih, ali i aktuelnih okolnosti u pogledu broja naših ljudi koji u njemu i širom Austrije, žive”, rekao je predsednik Saveza Srba u Austriji Zoran Aleksić.

Sredinom februara održan je sastanak u Novom Sadu na temu stvaranja uslova za osnivanje prvog društva članova Matice srpske u Austriji, odnosno dijaspori. Na sastanku sa rukovodstvom pokazana je obostrana zainteresovanost i definisan put kojim treba ići, što je Upravni odbor Matice i zvanično podržao.

U prošlu subotu, na 128. redovnoj Izbornoj skupštini ove organizacije, u prisustvu 297 delegata i uz blagoslov vladike bačkog Irineja, izabrano je novo rukovodstvo sa predsednikom prof. dr Draganom Stanićem na čelu i definisani ciljevi Matice u budućem periodu.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i tema stvaranja društva u Austriji. Aleksić je preuzeo obavezu da Statut organizacije prilagodi austrijsim zakonima i stvori uslove za zvanično registrovanje Društva članova Matice srpske.

Sedište Matice srpske u Austriji biće u Beču, a u svakom glavnom gradu austrijskih pokrajina biće formirana sekcija koja će sprovoditi plan širenja srpskog jezika, književnosti i kulture na jednom višem nivou.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.