Ombudsman: Žene još uvek neravnopravne

VIDEO K9: Iako je zastupljenost žena u lokalnim parlamentima zadovoljavajuća i prelazi procenat od 30 odsto, pozicije koje zauzimaju u izvršnoj vlasti su uglavnom one koje se tiču tradicionalno ženskih zanimanja, a u mnogim Opštinskim većima nema ni jedne žene, pokazuju rezultati istraživanja koje je sproveo Pokrajinski ombudsman.

502

Podaci istraživanja koje je sprovedeno tokom 2015. godine ne razlikuju se mnogo od onog koje je vršeno 2012. godine, rekla je saradnica Pokrajinskog obudsmana za rodnu ravnopravnost.

Prema njenim rečima, Zakon o ravnopravnosti polova lokalne samouprave najviše sprovode u delu koji se odnosi na osnivanje mehanizama za rodnu ravnopravnost.

“Većina loklanih samouprava ispunjava tu zakonsku obavezu i imaju stalno radno telo za rodnu ravnopravnost, bilo da su to komisije, saveti. Velika većina opština ima i osobu koja se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti i principima jednakih mogućnosti”, navela je Andijana Čović, saradnica Pokrajinskog ombudsmana.

Sa druge strane rezultati istraživanja pokazuju da se uvođenje principa i politika rodne ravnopravnosti u razvojne programe ne primenjuju u dovoljnoj meri, kao i da se urodnjavanje rodnih politika veoma retko sprovodi. Osim toga, većina lokalnih samouprava ne vodi rodno osetljivu statistiku, koju su po zakonu dužne da beleže. Ipak, ističe, najlošija situacija je po pitanju zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama.

“Što se tiče zastupljenosti žena i muškaraca na pozicijama na loklanom nivou, njohova zastupljenost u loklnim parlamentima je zadovoljavajuća, međutim, ono što je primetno jeste da su pozicije koje one zauzimaju u izvršnoj vlasti uglavnom one koje se tiču tradicionalno ženskih zanimanja. Tako su žene najčešće načelnice opštinskih uprava koje se tiču društvene brige o deci, socijalne zaštite i brige o deci, dok su mnogo manje zastupljene u oblastima bezbednosti, privrede, poljoprivrede i finansija”, navela je Čović.

Čović napominje da je Pokrajinski zaštitnik građana tokom 2016. izvršio kratak pregled stanja, imajući u vidu izbore koji su održani početkom godine.

Podaci pokazuju da se situacija nije naročito menjala i da je namanje žena zastupljeno u organima izvršne vlasti, kao i da još uvek postoje Opštinska veća u kojima nema ni jedne žene. Pokrajinski ombudsman će tim loklnim samoupravama poslati preporuke da sastav opštinskih veća usklade sa Zakonom o ravnopravnosti polova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.