Ombudsman: Što pre Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

VIDEO K9: U cilju poštovanja Ustava, ali i kao ispunjavanje obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, neophodno je što pre usvojiti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ističe Stevan Arambašić, Pokrajinski ombudsman. Mnogi ljudi, kako kaže, zbog ovog nedostatka ne mogu da ostvare Ustavom garantovana prava.

494
Pravo na jednak pristup pravdi i pravičnom suđenju je u Republici Srbiji garantovano Ustavom i kroz još desetak važnih dokumenata.
Međutim, odlaganje usvajanja Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, onemogućava ostvarivanje ovih prava, ističe Pokrajinski ombudsman.
“Postoji značajan procenat ljudi koji neka svoja prava nisu ostvarili zato što pravo ne poznaju, a nemaju mogućnost da angažuju nekoga da im pruži stručnu pravnu pomoć. Kroz ovaj zakon to pravo jednako pristupa i realizaciji nečega što im po zakonu pripada i više neće biti uskraćeni i moći će da to ostvare”, naveo je Arambašić.
On je podsetio da je uspostavljanje sistema besplatne pravne pomoći jedna od obaveza i u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, naročito u okviru pregovaračkih programa 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost u šta spada i pristup pravdi putem besplatne pravne pomoći.
Za sada u Vojvodini ovaj posao vrše Službe pravne pomoći, međutim, to ne odgovara u potpunosti potrebama građana.
“Služba pravne pomoći se u nekim jedinicama lokalne ssamouprave naplaćuje, a negde se pruža besplatno. Negde se odvija u okviru Javnog pravobranilaštva ili u okviru stručnih službi u jedinicama lokalne samouprave a mali broj jedinica lokalne samouprave ima posebno konstituisan organ koji se zove Služba pravne pomoći”, rekao je Arambašić.
Konačna verzija Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je završena i Ministarstvo pravde je taj nacrt uputilo na mišljenje svim ministarstvima Vlade Republike Srbije, međutim, kako Arambašić dodaje, verovatno je finansijski momenat razlog odlaganja stupanja na snagu ovog zakona.
Prema ovom zakonu, besplatnu pravnu pomoć imaće svi pripadnici socijalno ugroženih i marginalizovanih društvenih grupa, ali i azilanti i izbeglice.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.