Ombudsman protiv stranačkog uznemiravanja građana

VIDEO K9: Na tvrdnje građana da ih u poslednje vreme uznemiravaju stranački aktivisti, koji, kako kažu, imaju sve njihove podatke, oštro je reagovao i Pokrajinski ombudsman. Pokrajinski zaštitnik građana ističe da političke stranke moraju da se uzdrže od zloupotrebe podataka glasača i da građani nisu dužni, ukoliko to ne žele, da odgovaraju na bilo kakva pitanja, te da prijave svaku zloupotrebu.

437

Do podataka da stranački aktivisti dolaze na kućnu adresu i tako narušavaju privatnost građana zahtevajući da se izjasne o tome da li će izaći na izbore i za koga će glasati, došao je Pokrajinski ombudsman kome se, kako kaže, javio veći broj građana sa ovom pritužbom.

Građani su, kako im je rečeno, rekli i da se u slučaju negativnog odgovora na ova pitanja, njihovo ime, prezime i adresa stanovanja zapisuju. Takođe, ombudsman kaže da je skrenuta pažnja i na to da u ovakvim aktivnostima učestvuju i zaposleni u lokalnim organima uprave.

“Ukoliko je tačna, veoma je zabrinjavajuća informacija da se zaposleni u jedinicama lokalne samouprave tokom radnog vremena bave prikupljanjem podataka o stranačkim opredeljenjima građana. Takvim angažmanom oni ne doprinose ostvarenju koncepta dobre uprave, slabe poverenje u institucije, otežavaju ostvarivanje ljudskih prava i uspostavljanje vladavine prava. U pogledu pritužbi građana da se anketiranjem narušava njihova privatnost, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ističe da je saradnja sa stranačkim anketarima stvar dobre volje svakog pojedinca. Građani nisu dužni da sarađuju u sprovođenju ankete i da otkrivaju svoja stranačka opredeljenja, niti su dužni da se legitimišu i stranačkim aktivistima daju lične podatke”, saopštio je Pokrajinski ombudsman.

Ombudsman ističe da uznemirenost građana izaziva i to što se u slučaju negativnog odgovora na pitanje da li će glasati za stranku partijskog aktiviste, zapisuju lični podaci građana, kao i „obaveštenost“ aktiviste, njegovo poznavanje broja glasača u domaćinstvu i slično. Zbog sumnje da su navedeni podaci pribavljeni na nelegalan i nelegitiman način, o takvim pojavama građani treba da obaveste Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rekao je ombudsman.

Strahovanje građana da bi zbog svojih izbornih, odnosno političkih opredeljenja mogli trpeti negativne posledice i biti izloženi raznim sankcijama, ne treba ignorisati, smatra Pokrajinski zaštitnik građana.

“Ombudsman od političkih aktera očekuje da se uzdrže od svake zloupotrebe podataka, kao i svakog ponašanja koje bi se moglo razumeti kao pritisak na birače. Ako predstojeći izbori treba da budu slobodni i fer, ako izabrani predstavnici treba da uživaju poverenje birača, a politički sistem legitimnost, onda se neprihvatljivom i nedozvoljenom političkom ponašanju mora na decidiran način stati na kraj. U suprotnom, odgovornost za zaoštravanje političkih podela u društvu snosiće vođstva političkih stranaka”, navodi se u saopštenju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.