Novosadska toplana dobitnik priznanja „TOP ENERGY 2019“

VIDEO K9: U okviru XIII Foruma Energetska digitalna perspektiva Srbije, Novosadska toplana dobila je prestižno priznanje „TOP ENERGY 2019“ za projekat izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije na Toplani „Zapad“.

114

Najznačajniji i najinovativniji projekat Novosadske toplane, vredan 6,3 miliona evra, realizovan je u 2016. godini kada je izgrađeno i pušteno u rad postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, instalisane snage 10MWe + 10MWt, na Toplani „Zapad“.

Realizacijom ovog projekta Novosadska toplana je otpočela proces transformacije iz konvencionalnog u moderan i održiv sistem daljinskog grejanja, te postala lider u zemlji, s obzirom na činjenicu da je prva toplana u Srbiji sa izgrađenim kogeneracionim postrojenjem, što je Novi Sad svrstalo među gradove koji su dostigli visoke standarde u oblasti energetike.

Na ovako krupan korak Novosadska toplana odlučila se rukovođena činjenicom da kogeneracija ne predstavlja samo uštedu primarne energije, već i podrazumeva smanjenje emisije štetnih materija u atmosferu, što ispunjava jedan od njenih poslovnih principa, koji se ogleda u izraženoj brizi o životnoj sredini i društvenoj zajednici.

Naime, kogeneracija je postupak istovremene proizvodnje električne i toplotne energije u jedinstvenom procesu. Električna energija koja se dobija u procesu kogeneracije tretira se kao zelena energija, odnosno ovo postrojenje ima status obnovljivog izvora energije. Osnovna prednost kogeneracije je izuzetno visok stepen iskorišćenja primarne energije u odnosu na industrijske sisteme koji služe samo za proizvodnju vodene pare ili tople vode za tehničke procese.

Novosadska toplana, kao povlašćeni proizvođač, prodaje električnu energiju EPS-u po podsticajnoj otkupnoj ceni, a otpadnu toplotu iz kogeneracionog procesa koristi u sistemu za pripremu sanitarne tople vode 24 časa dnevno, 365 dana godišnje. Kogeneraciona elektrana „Zapad“ u Novom Sadu za prve 3 godine eksploatacije proizvela je 221.000 MWh električne i isto toliko toplotne energije i prodala je EPS-u električnu energiju u iznosu od 20,7 miliona evra. Investicija je otplaćena u prve 2 godine eksploatacije, a sav benefit rada elektrane, od oko 3,8 miliona evra godišnje, prebačen je na potrošače kroz 4 sniženja cena usluga u poslednje 3 godine.

Izuzetno pozitivni rezultati rada kogeneracione elektrane na Toplani „Zapad“ podstakli su izgradnju još jednog kogeneracionog postrojenja u Novom Sadu. Novosadska tolana je u završnoj fazi radova na realizaciji projekta izgradnje kogeneracione elektrane „Jug“ kapaciteta 4MWe + 4MWt. Ovim projektom vrednim 4,2 miliona evra, koji je u potpunosti finansiran iz sopstvenih sredstava Preduzeća, bila je obuhvaćena i građevinska rekonstrukcija toplane “Jug” sa zaštitom od buke, izgradnja novog cirkulacionog i kotlovskog postrojenja za TPV, sistema hemijske pripreme vode, kompresorske stanice, mašinske radionice, komandne sale i drugih pomoćnih podsistema.

Puštanje ove elektrane u rad planirano je za januar 2020. godine i prognoze su da će kogeneraciono postrojenje toplane Jug isporučivati godišnje oko 30.000 MWh električne i 30.000 MWh toplotne energije. Motiv za izgradnju još jednog ovakvog postrojenja je ideja da se u potpunosti iskoristi potencijal koji predviđa Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije, kao i da se od prodaje električne energije, proizvedene iz kogeneracije, obezbedi deo sredstava neophodnih za održavanje i dalje unapređenje tehničkog sistema.

Kontinuiranim strateškim ulaganjima u modernizaciju tehničkog sistema, Novosadska toplana krupnim koracima grabi u procesu tranformacije u 4. generaciju sistema daljinske energetike i nameće se kao regionalni lider. Na ovakav način će se u budućnosti obezbeđivati značajna sredstava koja će omogućiti povećanje efikasnosti i nastavak investiranja u modernizaciju tehničkog sistema, što je od velikog značaja kako za Grad Novi Sad – kao osnivača, Novosadsku toplanu, tako i za građane Novog Sada. (JKP Novosadska toplana)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.