Novi Zakon o stanovanju: Manje ili više prava za podstanare?

VIDEO K9: Objedinjenjem tri zakona čini se da se napravila zabuna, međutim, iako neki tvrde su im prava kao podstanara ugrožena, drugi Predlog Zakona ne tumače tako.

1073

Iako su se predstavnici podstanara žalili da se Predlogom Zakona o stanovanju njihova prava umanjuju, jer je iz njega izbrisana obaveza sklapanja pismenog ugovora o zakupu stana, Saša Kragulj, menadžer u agenciji za nekretnine, kaže da to i nije tako. Ovaj Zakon je, prema njegovim rečima, usmeren ka uvođenju reda u do sada neuređene obaveze stanodavca prilikom izdavanja stanova.

“Podstanari će dobiti i prava, ali i obaveze. Prava, koja ostvaruju prijavom na adresu i svojim boravištem u određenom stanu i određenom gradu u smislu različitih socijalnih davanja, tipa dečijeg dodatka, upisa u zabavište, prava na parking kartu i slično. Ali i obaveze da će se tačno znati ko je u kom periodu boravio u kom stanu i iza koga su ostali komunalni troškovi, neplaćeni računi i određene obaveze koje je boravkom u stanu na sebe preuzeo”, naveo je Kragulj. 

Kragulj kaže da kako ne bi došlo do zloupotreba od strane stanodavca, odnosno kako bi zaista prijavio stanare, Grad bi trebalo da odredi najnižu cenu zakupa prema lokaciji, kvadraturi i opremeljenosti i prema tom modelu bi i poreska stopa bila ista za sve u datoj kategoriji.

A kada je reč o delu Zakona koji se odnosi na održavanje zgrada, on ističe da svojstvom skupštine stanara kao pravnog lica nije mnogo toga promenjeno. Na tržištu su se već, kako je naglasio, pojavile firme koje tu uslugu pružaju i mnogo zgrada je već koristi.

“Ovim je predviđeno da skupština stanara mora da postoji i ne mislim da će to neko nametati, nego će to jednostavno biti prelazno rešenje ka funkcionisanju na taj način da se jednostavno zna šta su čija prava i obaveze. Neko za to treba da dobija naknadu i u tome ne vidim ništa sporno. Mislim da je to čak korak napred”, rekao je Saša Kragulj, menadžer prodaje u agenciji za nekretnine.

Podsetimo, novim Zakonom je predviđeno da svaka zgrada predstavlja stambenu zajednicu koja će imati obavezu da održi skupštinu i izabere upravnika zgrade. Upravnik zgrade će biti jedan od stanara i radiće poslove koje je do sada radio predsednik skupštine stanara, ali i mnoge druge. Zgrade koje imaju manje od pet stanova ne moraju da održe skupštinu stambene zajednice, ali moraju da imaju poseban međusobni ugovor kojim regulišu održavanje stambene zgrade. A stambene zajednice, koje to žele, mogu da angažuju i profesionalnog upravnika zgrade.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.