NNŠ: Smene na RTV moraju biti argumentovane

VIDEO K9: Proteklih dana na Radio-televiziji Vojvodine došlo je do serije naglih i, prema mišljenju brojnih medijskih stručnjaka, neargumentovanih smena urednika i novinara čime je u velikoj meri narušen integritet pokrajinskog javnog servisa, istaknuto je na Okruglom stolu o profesionalizmu Radio-televiziji Vojvodine. Tom prilikom istaknuto je da se izmene u uređivačkoj i programskoj koncepciji Radio-televiziji Vojvodine moraju obavljati transparentno, zakonski, demokratski, argumentovano i u skladu sa javnim interesom i funkcijom javnog servisa koji je u službi građana.

549

Novosadska novinarska škola od 2006. godine prati rad RTV-a i aspekte njenog izveštavanja, kako u centralnim informativnim emisijama, tako i u drugim aspektima programa, objašnjavaju njeni predstavnici istakavši da rezltati pokazuju da su programom obhvaćeni gotovo svi programski segmenti, kao i da se kvalitet programa višestruko poboljšao u odnosu na 2006. godinu.

Osim toga, podsećaju i da su u toku još dva istraživačka projekta – šestomesečni monitornig javnih servisa, kao i finalizacija monitoringa predizborne kampanje.

“Ukoliko sagledamo odnos političkih stranaka koje su bile zastupljene u centralnim informativnim ii političkim emisijama, mi možemo da vidimo da je RTV ne samo među javnim servisima nego i među drugiim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću imala najveći nivo balansa političkih stranaka tako da u tom kontekstu mi smatramo da su prigovori o nebalansiranom izveštavanju bili neopravdani”, rekao je Stefan Janjić, projektni koordinator u NNŠ.

Na okruglom stolu je ukazano i na to da je Evropska unija još 1994. godine počela da reguliše i da insistira na nezavisnosti javnih servisa, podsetivši na dva veoma značajna dokumenta kojima je to regulisano kao što su Prašku rezoluciju iz 1994. godine i Amsterdamski ugovor iz 1997. godine koji garantuju nezavisnosti javnog servisa.

“I Savet Evrope i Evropska komisija su tom pitanju dali poseban naglasak. Ono što je jako važno reći jeste da je u našim novim medijskim zakonima, posebno u Zakonu o javnim medijskim servisima sve te odredbe su unesene. Znači da javni serrvis kada su dokumenti u pitanju ima potpunu zaštitu, a ta zaštita mora da se sprovede u delo”, pojasnila je prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, Predsednica UO NNŠ.

Programski saveta RTV-a nakon smena urednika i novinara uputio je dva saopštenja novom rukovodstvu sa zahtevom za argumentovano obrazloženje izvršenih promena, rekla je tom prilikom predsednica ovog tela. Prema njenim rečima, na prethodnih pet sednica ni jednom nije osporena bilo koja programska koncepcija niti rad negog novinara ili urednika.

“Na osnovu onoga što mi znamo i na osnovu naših činjenica i pokazatelja, ova situacija prosto nema svoj legitimitet. Dakle, ona nije opravdana i u tom smislu mi kao Programski savet jedino što možemo jeste da i dalje insistiramo na razlozima. I ne samo na razlozima nego i argumentima. Dakle, insistiraćemo zbog čega su smenjenji ovi novinari i urednici, insistiraćemo na upoređivanju njihovih profesionalnih biografija”, kazala je Aleksandra Đurić Bosnić, predsednica Programskog saveta RTV.

Đurić Bosnić je istakla da još uvek nema nikavih povratnih informacija od novog Upravnog odbora, kao ni od rukovodstva RTV. Dodaje da će Programski savet inicirati novi sastanak na kome će pokušati da dođe do odgovora na brojna pitanja.

Okruglom stolu prisustvovali su i smenjeni novinari i urednici koji su rekli da ni oni nisu dobili odgovor na postavljene zahteve sa protesta koji je organizovan u ponedeljak, kao i da će, ukoliko odgovor izostane, protesti biti opet organizovan.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.