Lista loših direktora na sajtu APR

Lista vlasnika, direktora i ostalih rukovodećih organa preduzeća koji su kažnjavani zbog krivičnih dela i prekršaja od danas je dostupna na sajtu Agencije za privredne registre (APR).

662

Njihova imena naći će se u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR, koja danas počinje sa radom, a koja je realizovana u saradnji sa Kraljevinom Norveškom, čiji je cilj podrška reformi državne uprave, kao i jačanje vladavine prava i konkurentnosti.

Tu će moći da se vide podaci o privrednim subjektima, njihovim vlasnicima, direktorima i drugim rukovodećim organima čije je poslovanje sankcionisano krivičnim, prekršajnim ili upravnim sankcijama.

Donošenjem Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR 2015. godine predviđeno je uspostavljanje te evidencije, u kojoj će na jednom mestu biti sistematizovani prikupljeni podaci o privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija, čime se unapređuje transparentnost poslovanja privrednih subjekata u Srbiji i povećanje stepena sigurnosti pravnog prometa svih učesnika.

Identifikacioni podaci o pravnom licu sa privremenim ograničenjem prava objavljuju se na internet strani APR, a podaci koji se odnose na fizička lica kojima su izrečene zabrane i mere bezbednosti u sudskim postupcima nisu javno dostupni i mogu se dati isključivo u skladu sa propisima kojima se uređuje kaznena evidencija.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.