KORISTE LI SE SLUŽBENA VOZILA U PRIVATNE SVRHE?

733

(VIDEO K9) 35 lica u našoj državi ima pravo na korišćenje službenih automobila 24 sata, dok bi svi ostali funkcioneri automobile trebalo da koriste isključivo za obavljanje poslovnih obaveza. Da li je to zaista tako i da li državni službenici koriste automobile i u privatne svrhe, uskoro bi trebalo da objavi državna revizorska institucija.

Predsednik repubilke, premijer, ministri, zaštitnik građana i ostalih nekoliko funkcionera u državi imaju pravo 24oročasovnog korišćenja službenih automobila. Glavni cilj revizije jeste da se utvrdi zašto dolazi do zloupotreba i da se zakonodavcu ukaže da se ova oblast mora bolje rešiti.

Ova revizija bi trebalo da pruži odgovor na pitanja da li se uložena sredstva koriste na pravi način i da li se ulažu u prave stvari. Dok revizija traje, konkretni primeri neće biti objavljivani, ali jedan zanimljiv ilustrativni pokazatelj je slučaj da službeno vozilo, koje svakodnevno saobraća na relaciji Beograd – Novi Sad, u oba smera, za benzin potroši oko 87.000 dinara mesečno.Institucije i državnici će u narednom periodu popuniti formulare koje su specijalno sastavljeni u svrhu ovog istraživanja.

Ovo je prva vrsta ove kontrole u Srbiji i usmereno je samo na direktne korisnike vbudžeta, ali ne i na jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća i druga pravna lica. Revizori su sigurni da će pronaći brojne zloupotrebe, s obzirom da su na neke od njih već naišli još tokom faze planiranja istraživanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.