Kakva glupost: Domaći mediji u Srbiji mogu zaštititi decu od neprimerenih TV sadržaja

Možemo mi, domaći emiteri, ispisivati oznake i kriterijume šta će to naredni sadržaj, od neprikladnog programa sadržati… možemo pištati pre svakog takvog programa… dok decu ne naučimo kako da gledaju tv... nema rezultata...

1245

Elektronski mediji u Srbiji (oni koji imaju dozvole za emitovanje) više od šest godina imaju obavezu da posebno najave ili označe program koji može ugrožavati decu…

Republička radio-difuzna agencija je još 2007. godine usvojila Opšte obavezujuće upustvo o ponašanju emitera – Kodeks ponašanja emitera – kojim je propisan način označavanja i vreme isticanja oznaka, u crvenom krugu, brojevima 12, 14, 16 i 18  koji određuju minimalan uzrast za koji je emitovani program prikladan.

Ni danas ne postoje ujednačeni kriterijumi za označavanje programa, te su: Kancelarija Dečjeg fonda UN (UNICEF) u Srbiji i Udruženje novinara Srbije sačinili novi predlog kriterijuma za označavanje programskih sadržaja emitera, kako bi se deca zaštitila od neprimerenoh programskih sadržaja.

I rezultati analize programa nacionalnih emitera u Srbiji (koji imaju dozvole za emitovanje) ukazali su na potrebu bolje zaštite dece od TV sadržaja koji im mogu štetiti…

Na osnovu analize programskih sadržaja nacionalnih emitera (koji imaju dozvole za emitovanje) u Srbiji RRA predlaže (za emitere koji imaju dozvole za emitovanje):

1.  uvođenje minimalnih standarda koji bi pomogli da se odrede oznake sadržaja,

2. uvođenje zaštitnog vremena od 6 do 21 čas, u kojem ne bi bilo dozvoljeno emitovanje programih sadržaja označenih sa 16, zatim

3. označavanje brojkom 16 odnosno 18 zabavnih i drugih rijaliti programa s nasilnim, seksualnim i vulgarnim sadržajima.

4. da najniža dozvoljena oznaka za rijaliti programe može biti 14, što omogućava emitovanje od 6 do 21 sat uz izričito poštovanje obaveze da se neprikladni sadržaji (kao što su psovke, korišćenje cigareta i alkohola, grube svađe, nasilje, golotinja, eksplicitni i prikriveni seksualni sadržaji) eliminišu.

Predlozi su i da, pored oznake uzrasta, ovakav program emiteri (sa dozvolama za emitovanje u Srbiji) obeleže i odgovarajućim zvučnim signalom (koji bi roditelje upozorio da će se emitovati nešto neprikladno za decu).

Predlog je i da, pored same oznake, emiteri (koji imaju dozvole za emitovanje u Srbiji) treba da ispišu na ekranu i šta svaka oznaka znači i šta će to biti emitovano u okviru programa koji sledi… nasilje, vulgarnosti, nemoralni sadržaj, psovke…

Polemiše se o tome da li su ovakvi sadržaji zaista neprikladni za decu i da li to naša deca brže sazrevaju i snižava li se dobni uzrast u kojem deca mnogo više znaju o neprikladnom sadržaju nego što to roditelji i država misle i žele da bude

Polemiše se i o tome: ko o deci treba da vodi računa: emiteri, roditelji, država… ili neko četvrti…

I svi se nešto trude i promišljaju: i UNICEF, i RRA, i UNS, i psiholozi, i udruženja roditelja…

Unicef, RRA, UNS

Televizijskim i radio-stanicama (sa dozvolama za emitovanje u Srbiji) ukoliko ne ispunjavaju obaveze propisane Kodeksom, izriču se mere za nepoštovanje: opomena, javno upozorenja, kao i mera privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole za emitovanje programa, što je regulisano članovima 18 i 63 Zakona o radiodifuziji.

[quote_box_center]I onda sve postaje bespredmetno kada znamo da, među programima kablovskih operatora u Srbiji, domaćih emitera (koji imaju dozvole za emitovanje u Srbiji) ima 15-tak, a stranih emitera i onih emitera koji emituju bez ikakve dozvole za emitovanje u Srbiji ima preko 50-60-70 … a prelaskom na digitalno emitovanje broj će im se još bitno povećati…[/quote_box_center]

[pull_quote_center]Svi znamo da Fox crime, sve sa svim scenama nasilja… naša deca mogu da gledaju bez  ikakvih oznaka 24 sata dnevno… da program ID (u kojem se do detalja opisuju najkrvoločniji zločini) nema nikakvih oznaka i emituje se, takođe 24 sata dnevno… bez ikakvih ograničenja… da kablovci emituju programe sa vračarama i astrolozima, da su tamo i gomile “programa za odrasle”… a sa druge strane domaćim emiterima namećemo gomile obaveza i izričemo gomile kazni… jer “štitimo decu”?!? O čemu mi to pričamo!!!![/pull_quote_center]

Kakva smo mi to zemlja kad većina programa koje gledaju naši sugređani nema (a i ne treba im) dozvola za emitovanje u Srbiji i kada njihovu sadržinu regulišu regulatori drugih zemalja?!

[quote_box_center]Ove programe ne kontroliše niko ili ih kontrolišu regulatori okolnih zemalja i niko u državi Srbiji nema nikakve zakonske mogućnosti niti da ih kontroliše, niti da ih obaveže na nešto, niti da im izriče bilo kakve mere… što potvrđuju i sami predstavnici RRA:[/quote_box_center]

[pull_quote_center]“Nećemo nigde doći ukoliko emiteri (misli se na one koji imaju dozvole za emitovanje u Srbiji) prestanu da kupuju programe, kvalitetne serije poput forenzičara, Grejs anatomi, jer ne mogu u repriznom vremenu da prodaju adekvatan marketinški prostor. Onda ćemo doći do toga da smo građane Srbije u velikoj meri oštetili. Poslaćemo ih da gledaju kablovske kanale koji su registrovani u Bugarskoj, Mađarskoj, BiH, Sloveniji, Crnoj Gori, a na njih mi kao regulator ne možemo da utičemo kao na kanale koji su kod nas” – kaže Goran Karadžić iz Republičke radiodifuzne agencije.[/pull_quote_center]

Navode se i primeri da je druge platforme (Internet), o kojima, vrlo često, deca znaju mnogo više od roditelja, potpuno nemoguće kontrolisati… a tamo naša deca pronalaze sve neprikladne sadržaje, bez ikakvih problema i ograničenja …

Internet im je dostupan putem kompjutera (to još možda i mogu roditelji, kod kuća, da kontrolišu…) ali i putem smartfona… koje deca nose stalno sa sobom i gde roditelji postaju apsolutno nemoćni…

I o čemu mi onda pričamo?!?

Možemo mi, domaći emiteri – koji imamo dozvole za emitovanje programa u Srbiji, ispisivati sve te brojke… možemo pištati pre svakog neprikladnog programa… možemo do sutra ispisivati šta će to naredni sadržaj, od neprikladnog programa sadržati… naša deca, u stvarnosti, nisu zaštićena ni na koji način…

[quote_box_center]Sve dok:

1. sa jedne strane,naša država ne stavi pod kontrolu zaista sve emitere (i strane i domaće) koji emituju svoje programe u Srbiji, i dok

2. svim programima, koji se emituju u Srbiji ne bude bila potrebna dozvola naše zemlje za emitovanje u Srbiji – što bi, priznaćete, jedino i bilo normalno, a sa druge strane

3. dok našu decu ne naučimo, u školama, na redovnim časovima, kako da gledaju i kako da prihvataju ove programe… neće biti pravih (čitaj nikakvih) rezultata![/quote_box_center]

Nove tehnologije, smatramo, moraju menjati i nastavne sadržaje!

Krajnje je vreme da naša deca dobiju novi predmet: kako gledati televiziju i sve ono što je putem medija (na svim platformama) postalo dostupno, praktično bez ikakve mogućnosti ograničenja, našoj deci…

[pull_quote_center]Od nametanja bezbrojnih obaveza samo, malobrojnim, domaćim emiterima – koji imaju dozvole za emitovanje u Srbiji (a čiji broj kablovski distributeri svakim danom sve više smanjuju) i od represije prema njima… priznaćete, nema nikakve velike praktične koristi za našu decu…[/pull_quote_center]

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.