Jesu li nepodobni ili neprikladni?

VIDEO K9: Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine podneto je 6 amandmana o kojima je juče raspravljao Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine. Ni jedan amandman, prema rečima predsedavajućeg Ištvana Pastora, ne utiče na samu suštinu Predloga, već je reč o predlozima za manje korekcije.

378

“Više se radilo o zameni određenih reči sinonimnim rečima. Bio je jedan značajan amandman u odnosu na jednu tehničku grešku koja se potkrala u odnosu na jednu godinu u samoj odluci. Taj amandman je od strane odbora prihvaćen i na taj način postaje sastavni deo predloga. Ostali amandmani će se pojaviti u skupštinskoj raspravi sa predlogom Odbora da se oni ne prihvate”, rekao je Pastor.

On je dodao da su amandmani usledili od ljudi koji su i pre dve godine, kada je sastavljan Predlog, imali priliku da kažu svoj stav, ali to nisu učinili, dok danas, kao opozicija, nalaze primedbe. Amandmani koji se tiču zamene određenih reči podneti su od strane poslanika Demokratske stranke Gorana Paunovića.

Reč “uzansama” kako je rekao treba zameniti rečju “pravilima”, dok umesto “nepodobno” treba koristiti “neprikladno” kada se govori o predmetima. Ipak, članovi Odbora se sa ovim izmenama nisu složili.

“Mislim da je ovo pokazalo da ne postoji u potpunosti volja u Skupštini da stvari popravimo čak i kada za to postoje objektivni razlozi. Imali smo najviše rasprave oko jednog amandmana gde se koristi reč uzanse umesto pravila. Iako sam kolegama dokazao da se reč uzanse koristi u poslovnom i trgovinskom pravu i to je običaj iz te oblasti prava, oni su želeli tu reč da iskoriste u ovoj odluci kod izgleda grba i zastave”, naveo je Goran Paunović, poslanik u Skupštini APV.

Ovo se, dodaje Paunović, kosi sa idejom koja je u osnovi ove odluke, a to je povratak tradiciji, jer umesto srpskih reči, korišćena je francuska reč. Još dva amandmana podneo je poslanik LSV Tamaš Korhec koji se nije pojavio na sednici Odbora, a reč je o amandmanu koji se odnose na produženje roka za usklađenje odluke u praksi, dok se drugi odnosio na vršioce nadzora nad sprovođenjem ove odluke, a to je Sekretarijat za obrazovanje, propise i upravu što bi prema mišljenju podnosioca trebalo biti promenjeno.

Na sednici je rečeno da nema potrebe za produženjem rokova, a nadležnost je, istakli su, tačno utvrđena članom 55, stav 7. i nije potrebno dodatno ulaziti u utvrđivanje nadležnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.