Javni oglas Ministarstva odbrane

VIDEO K9: Iz Ministarstva odbrane stiglo je saopštenje da je počinje prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u 2022. godini i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

0
26

Ministarstvo odbrane raspisalo je javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije u 2022. godini.  

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti muškarci i žene koji u 2022. navršavaju od 19 do 30 godina života i koji ispunjavaju opšte uslove:

– da su državljani Republike Srbije

– da nisu osuđeni na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust)

– da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti
da su zdravstveno sposobni za vojnu službu

– da nisu odslužili vojni rok sa oružjem

– da imaju mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
da ima pozitivnu bezbednosnu proveru

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidati mogu podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta, zatim elektronskim putem preko portala e-uprave i aplikacije „Dobrovoljac”, kao i na šalterima „Pošta Srbije”.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije. 

Iz Ministarstva odbrane dodaju i da je kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan da ispuni obrazac prijave i priloži
fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i dokaze:
ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske
Srbije.

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. 

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Ovaj javni oglas je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima, saopšteno je iz Ministrstva odbrane.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.