HRONIKA SKUPŠTINE GRADA, 30.11.2016.

VIDEO K9: U sredu, 30. novembra, održana je XI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene 52 tačke dnevnog reda.

2129

Odbornici su na XI sednici usvojili sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Ostavka Milorada Mirčića na funkciju odbornika u Skupštini Grada Novog Sada
2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste Dr Vojislav Šešelj-Srpska radikalna stranka
3. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu
4. Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga
5. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu
6. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini
7. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu
8. Odluka o izmenama Odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2016. godinu
9. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
10. Odluka o izmenama Odluke o uređenju Grada Novog Sada
11. Odluka o izmenama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada
12. Odluka o izmenama Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Novog Sada za potrebe uređenja površina javne namene
13. Odluka o izmenama Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada
14. Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina
15. Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama
16. Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
17. Odluka o izmenama Odluke o raskopavanju površina javne namene
18. Odluka o izmenama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada
19. Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
20. Odluka o izmenama Odluke o taksi prevozu putnika
21. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu
22. Odluka o izmenama Odluke o načinu realizacije sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu
23. Odluka o izmenama Odluke o preduzimanju aktivnosti u cilju realizacije dočeka Nove godine
24. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu
25. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem u Novom Sadu
26. Plan detaljne regulacije centra Kaća
27. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Futoška ulica broj 97)
28. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela radne zone južno od Državnog puta IB-12 u Kaću
29. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu
30. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu
31. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu
32. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu
33. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu
34. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu
35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2016. godinu
36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2016. godinu
37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu
38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu
39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2016. godinu
40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu
41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu
42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2016. godinu
43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“ Futog za 2016. godinu
44. Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada
45. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije
46. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad
47. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad
48. Zaključak o Analizi „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2015. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine
49. Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation D.O.O. Beograd – Stari Grad
50. Zaključak o davanju na privremeno korišćenje pokretne stvari Opštini Lipljan za potrebe Doma zdravlja Donja Gušterica
51. Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana i imenovanje zamenice člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“
52. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Srđan Petrić)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Marijan Petrović)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Dijana Ćuk)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Milena Ždralić)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Radomir Grandić)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Milanka Prodić)

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.