HRONIKA SKUPŠTINE GRADA, 30.11.2016.

VIDEO K9: U sredu, 30. novembra, održana je XI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene 52 tačke dnevnog reda.

2050

Odbornici su na XI sednici usvojili sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Ostavka Milorada Mirčića na funkciju odbornika u Skupštini Grada Novog Sada
2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste Dr Vojislav Šešelj-Srpska radikalna stranka
3. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu
4. Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga
5. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu
6. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini
7. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu
8. Odluka o izmenama Odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2016. godinu
9. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
10. Odluka o izmenama Odluke o uređenju Grada Novog Sada
11. Odluka o izmenama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada
12. Odluka o izmenama Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Novog Sada za potrebe uređenja površina javne namene
13. Odluka o izmenama Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada
14. Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina
15. Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama
16. Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
17. Odluka o izmenama Odluke o raskopavanju površina javne namene
18. Odluka o izmenama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada
19. Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
20. Odluka o izmenama Odluke o taksi prevozu putnika
21. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu
22. Odluka o izmenama Odluke o načinu realizacije sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu
23. Odluka o izmenama Odluke o preduzimanju aktivnosti u cilju realizacije dočeka Nove godine
24. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu
25. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem u Novom Sadu
26. Plan detaljne regulacije centra Kaća
27. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Futoška ulica broj 97)
28. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela radne zone južno od Državnog puta IB-12 u Kaću
29. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu
30. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu
31. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu
32. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu
33. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu
34. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu
35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2016. godinu
36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2016. godinu
37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu
38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu
39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2016. godinu
40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu
41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu
42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2016. godinu
43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“ Futog za 2016. godinu
44. Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada
45. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije
46. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad
47. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad
48. Zaključak o Analizi „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2015. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine
49. Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation D.O.O. Beograd – Stari Grad
50. Zaključak o davanju na privremeno korišćenje pokretne stvari Opštini Lipljan za potrebe Doma zdravlja Donja Gušterica
51. Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana i imenovanje zamenice člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“
52. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Srđan Petrić)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Marijan Petrović)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Dijana Ćuk)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Milena Ždralić)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Radomir Grandić)
– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Milanka Prodić)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.