Potrošači sve obespravljeniji, trgovci sve bahatiji

VIDEO K9: Godina za nama nije bila laka ni za Udruženje za zaštitu prava potrošača Prosperitet, ni za sugrađane koji sve teže ostvaruju svoja potrošačka prava, ocenili su u ovom udruženju. Mehanizmi za zaštitu potrošača u našoj zemlji su nedovoljno razvijeni, a trgovci, kako kažu, sve bahatiji.

619

Prava potrošača kod nas u nedovoljno zaštićena od strane trgovaca i pružaoca usluga koji se i dalje ponašaju neprofesionalno i neetično, iskustva su Udruženje za zaštitu prava potrošača Prosperitet, gde dodaju da su najslabija karika u zaštiti tih prava upravo zakonski propisi koji bi trebali da ih štite, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o trgovini.

“Radi se o tome da tržišna inspekcija sve manje imaju nadležnosti u smislu postupanja, imaju samo nadležnost ako se potrošač žali u slučaju da mu trgovac, odnosno pružaoc usluge nije odgovorio na reklamaciju u roku od 8 dana, ili 14 dana, zavisno o čemu se radi. Tek tad tržišna inspekcija može da izrekne meru. Međutim, tržišna inspekcija nije nadležna da natera trgovca da se ponaša onako korektno, kao što bi trebalo, kao što je to u drugim naprednim zemljama Evrope”, naveo je Radomir Ćirilović, predsednik Udruženja Prosperitet.

Najčešći sporovi između potrošača i trgovaca, odnosno pružaoca usluga, u kojima Prosperitet posreduje, odnose se na reklamacije za kupljenu obuću, belu tehniku, mobilne telefone, račune za komunalne usluge. Pojedini trgovci su se osilili i smatraju da i dalje mogu da rade šta hoće, a podršku u tome pružaju im, takozvane neutralne akreditovane laboratorije, kaže Ćirilović i navodi primer.

“Gde o ni uglavnom kažu da pregledana roba koja je reklamirana, sa njihove strane, nije oštećena krivicom trgovca, nego krivicom potrošača, bez nekih većih argumentacija na šta se to odnosi. Imamo tako proizvoljne tvrdnje i zapisnike koje dobijamo, da prosto čovek ne može da veruje da jedna stručna ustanova tako može da napiše”, rekao je Ćirilović.

Često se potrošači dovode u zabludu, naročito pri kupovini tehničke robe, koja je neretko neispravna ili ne može da se koristi u našim uslovima i koja se, prema rečima Ćirilovića, u Srbiju uvozi bez dovoljne kontrole kontrole nadležnih organa. Česte su i žalbe na pružanje komunalnih usluga i usluga od opšteg ekonomskog interesa, naročito na EPS, navodi Ćirilović, kao i na mobilnu telefoniju.

“Na našem tržištu propuštaju mobilne telefone koji mesec dana funkcionišu i nakraju se pojavi neispravnost. Mi to zovemo ‘skrivena mana’. Potrošač je na vreme uložio prigovor zahtevajući zamenu robe ili povraćaj novca, što trgovac uglavnom odbija, tvrdeći da njihov servis nalazi da je taj uređaj ispravan”, kazao je Ćirilović.

Naši potrošači nisu dovoljno edukovani o svojim pravima, kažu u Prosperitetu. Potrošački sporovi do vrednosti od 500.000 dinara ne podležu određenim taksama i sudskim troškovima, istakao je Ćirilović i dodao da potrošači stoga ne treba da se libe da tuže trgovca ili pružaoca usluga, bez obzira koliko bio jeftin proizvod ili usluga koje reklamiraju.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.