EVIDENCIJA RASELJENIH LICA ZA POTREBE IZLASKA NA IZBORE

666

Grad Novi Sad poziva sva interno raseljena lica, sa boravištem na prostoru Grada Novog Sada da pristupe evidentiranju (registraciji). Evidentiraju se (registruju) lica koja imaju pravo glasa i ona lica koja na dan 3.11.2013. godine stiču pravo glasa (postaju punoletni), kaže se u saopštenju.

U nameru da obezbedi što veću izlaznost interno raseljenih lica na lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, Grad Novi Sad počev od 22. avgusta 2013. godine vrši pripremne radnje, od kojih je jedna registracija ili evidencija.

Evidentiranje (registracija) se vrši do 2. septembra 2013. godine u prostorijama mesnih zajednica, radnim danima, i u radnom vremenu mesnih zajednica.

Mole se interno raseljena lica da prilikom pristupanja evidentiranju (registraciji) sa sobom ponesu lični identifikacioni dokument (legitimacija interno raseljenog lica, lična karta). Evidentiranju (registraciji) može pristupiti jedan odrasli član porodičnog domaćinstva tako što će sa sobom poneti lična dokumenta svih članova porodice sa pravom glasa (lične karte, legitimacije raseljenih lica, pasoše i slično), navodi se u saopštenju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.