Dodatni šalteri za poreske obveznike

VIDEO K9: Gradska poreska uprava Novog Sada je 2011. godine ukrstila podatke sa JKP ''Informatika'' kada je u bazu podataka Poreske uprave uvršten i određen broj građana koji plaćaju račune objedinjene naplate, a nisu vlasnici nekretnine.

623

Od 2011. do danas je na osnovu žalbi u takvim slučajevima Uprava stornirala pomenuta rešenja. Kako smo iz medija saznali da i dalje postoje takvi pojedinačni slučajevi Poreska uprava poziva te građane da se jave i ulože žalbu ili prigovor na rešenje, i izvinjava im se zbog doživljene neprijatnosti.

U nameri da se što pre isprave eventualne greške i rasprave sporna pitanja u vezi sa vrstom i iznosom obaveze Uprava će otvoriti dodatne šaltere u Gradskoj kući, Trg slobode br. 1. Pored već aktivnih 6,7 i 8, za građane koji imaju primedbe radiće i šalteri 9 i 11, od ponedeljka 18. avgusta 2014. godine, radnim danima od 8.00 do 15.00 časova. Takođe, poreski obveznici za sve informacije mogu se obratiti Gradskoj poreskoj upravi, Bulevar Mihajla Pupina br. 3, 4. sprat, soba 408, kao i telefonom na broj 4871-751 ili na meil adresu [email protected] , radnim danima od 8.00 do 15.00 časova.

[quote_box_center]Rešavanje žalbi i prigovora iz ove godine biće prioritet Uprave, i u najkraćem roku će sva rešenja za koje se utvrdi da je poreska obaveza nepravilno iskazana biti ispravljena i zamenjena. Nakon personalnog pojačanja službe prinudne naplate Uprava će izvrštiti reviziju poreskih prijava za koje se sumnja da su obveznici u prethodnim godinama značajano umanjivali poresku osnovicu.[/quote_box_center]

Inače Poreska uprava Grada Novog Sada donela je 140 578 rešenja o porezu na imovinu za fizička lica, za Novi Sad i Petrovaradin, što je oko 3 500 rešenja više u odnosu na prošlu godinu. Do kašnjenja od mesec i po dana, došlo je samo zbog izmena Zakona o porezu na imovinu i primene novog sistema obračuna. Iako se u medijima pominju samo pojedinačni slučajevi građana koji su dobili uvećan porez na imovinu, važno je da se stvari predstave objektivno i istakne da ima i onih koji će ove godine plaćati manji porez zbog formiranja 5 zona koje se uzimaju u obzir prilikom obračuna. Tu se pre svega misli na neke delove Telepa, Adice, Vidovdansko naselje, Klisu, Slanu baru i Sajlovo.

Gradska poreska uprava je vrednost nepokretnosti odredila značajno ispod one iz podataka dobijenih od Republičke uprave javnih prihoda i Zavoda za statistiku.

– Svi građani koji su ranijih godina realno prikazivali vrednost svoje nepokretnosti ove godine će primenom novog Zakona o porezu na imovinu dobijati rešenja sa uvećanjem poreza od 10- 30% u zavisnosti od zone.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.