Devet prijava za “Krov 2017”

VIDEO K9: Devet prijava pristiglo je na Javni poziv za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje, u okviru humanitarne akcije „KROV 2017“. Akcija je namenjena stambenom zbrinjavanju interno raselјenim licima sa Kosova i Metohije koji su prijavljeni na teritoriji Grada Novog Sada.

214

Komisija za izbor korisnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu zaprimila je devet prijava na Javni poziv za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje koju Novi Sad sprovodi u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Pomoć u okviru humanitarne akcije „KROV 2017“ se odobrava u maksimalnom iznosu do 1.118.336,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva su namenjena za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom interno raselјenim licima sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavlјeno boravište, odnosno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada.

Komisija vrši proveru podataka po službenoj dužnosti, a nakon kompletiranja celokupne dokumentacije, biće utvrđena Rang lista reda prvenstva, u skladu sa propisanim kriterijumima i donešena odluka o dodeli dve seoske kuće sa okućnicom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.