Danas je Sveti Stefan

VIDEO K9: Pravoslavna Crkva, drugog dana po Božiću, molitveno se seća Svetog prvomučenika - arhiđakona Stefana. Sveti Stefan obeležava se u Srbiji i kao krsna slava.

631

Sveti prvomučenik Stefan, arhiđakon. Srodnik apostola Pavla i Jevrejin od onih Jevreja, koji življahu po oblastima jelinskim. Beše Stefan prvi od sedam đakona, koje apostoli sveti rukopoložiše i postaviše na službu oko pomaganja sirotnih u Jerusalimu. Zato se i prozva arhiđakonom.

Silom vere svoje Stefan činjaše čudesa velika među ljudima. Zlobni Jevreji prepirahu se s njim, no bivahu uvek pobeđivani njegovom mudrošću i silom Duha, koji kroz njega dejstvovaše. Tada posramljeni Jevreji, naviknuti na potvore i klevete, uzbuniše i narod i starešine narodne protiv nevinog Stefana, klevetajući ga kao da je hulio na Boga i na Mojseja.

Brzo nađoše lažne svedoke koji to potvrdiše. Tada Stefan stade pred narod, i svi videše lice njegovo “kao lice angela”, to jest lice mu beše ozareno blagodatnom svetlošću kao negda Mojsiju, kad je s Bogom govorio. I otvori Stefan usta svoja i izređa mnoga dobročinstva i čudesa Božja, koja Bog učini u prošlosti narodu izrailjskom kao i mnoge zločine i protivljenje Bogu od strane toga naroda. Naročito ih izobliči za ubistvo Hrista Gospoda nazvavši ih “izdajnicima i krvnicima”. I dok oni škrgutahu zubima, Stefan pogleda i vide nebo otvoreno i slavu Božju.

I to što vide, on objavi Jevrejima: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovečjega gdje stoji s desne strane Boga”.Tada ga pakosnici izvedoše van grada i ubiše kamenjem. Među mučiteljima njegovim beše i njegov srodnik Savle, docnije apostol Pavle. U to vreme stajaše u daljini na nekom kamenu Presveta Bogorodica sa svetim Jovanom Bogoslovom i gledaše mučeništvo ovoga prvog mučenika za istinu Sina njenog i Boga, moleći se Bogu za Stefana.

To se desilo na godinu dana posle silaska Duha Svetoga na apostole. Telo svetog Stefana tajno uze i sahrani na svome imanju Gamalil, knez jevrejski i potajni hrišćanin. Tako slavno skonča ovaj prvenac među mučenicima hrišćanskim i preseli se u Carstvo Hrista Boga.

Poslednje reči svetog arhiđakona Stefana su bile: „Gospode, ne uračunaj im greh ovaj”.
Samim primerom mučeništva i bezpogovornog stradanja, arhiđakon Stefan je dao i, dan danas, daje primer svim hrišćanima.

Njegov primer najbolje objašnjava reči da je „krv mučenika seme Crkve”. Mošti svetog prvomučenika Stefana su pronađene blizu Jerusalima 415. godine Gospodnje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.