DAN MLADIH – IMAMO LI ŠTA DA SLAVIMO?

720

VIDEO K9: Danas je Dan mladih, a baš za ovaj dan, mladi se pitaju “Imamo li šta da slavimo?”.  I zasta, šta da slave mladi kada se u Srbiji suočavaju sa mnogobrojnim problemima – među kojima je najveći nezaposlenost, izloženost diskirminaciji i nekvalitetno obrazovanje.

Mladi se danas suočavaju s problemima nezaposlenost i nemogućnosti da započnu na vreme izgradnju profesionalne karijere i zasnivanje porodice. Nadležni upozoravaju da su mladi, pored toga, izloženi i diskriminaciji.

Psiholozi smatrajuda današnje generacije se u mnogome razliku od ranijih, koje su bile nosioci pobuda, a sada su mladi pasivni i nemaju viziju ni energiju. Psiholog Žarko Trebješanin smatra da da se mladima ne pružaju prilike u dovoljnoj meri, što za posledicu ima nezadovoljstvo, a to nezadovoljstvo dovodi do huliganizma i nasilja na ulici, stadionu, u školi i porodici. 

U Ministarstvu omladine kažu da već godina rade na uključivanju mladih u procese donošenja odluka i na razvijanju mehanizama kako da mladi utiču na lokalne lidere da rade u njihovu korist. 

I dok se situacija ne promeni, statistika je i dalje veoma surova. Polovona nezaposlenih u Srbiji su mladi ispod trideset godina, jedna trećina studenata planira da ode iz Srbije nakon što diplomira, a procentualno, najveći rast siromaštva zabeležen je upravo kod mladih starosti od 19 do 24 godine. Sve to zaista dovodi do logično gpitanja na dan mladih – imamo li šta da slavimo?

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.