Čvršća saradnja dve Akademije

VIDEO K9: Protokol o saradnji potpisan je danas između predstavnika Akademije umetnosti i Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Iako saradnja između ove dve ustanove već postoji, ovim protokolom ona će biti još više učvršćena i proširena, a koristi će imati i studenti Akademije umetnosti.

660

Srpska akademija nauka i umetnosti ima problem sa manjkom kadrova u oblasti umetnosti, te je ovim protokolom obezbeđena podrška Akademije umetnosti, što je od izuzetnog značaja za ogranak SANU u Novom Sadu, istaknuto je prilikom potpisivanja Protokola.

“Mi očekujemo puno od ove saradnje. U samom ogranku imamo puno članova koji su iz oblasti tehničkog i tehnološkog razvoja, prirodnih nauka i tako dalje, što je veoma značajno, posebno u ovom našem društvu kome je potreban brzi tehnološki razvoj, ali tome treba svakako dodati značaj umetnosti i kulture u celini i mi to ovde u ogranku posebno želimo da unapredimo”, rekao je akademik Stevan Pilipović, predsednik Ogranka SANU u Novom Sadu.

Pilipović navodi da ovim protokolom, pored onih institucionalnih veza koje već postoje, razvijaju se i novi oblici saradnje, poput uvođenja muzičke umetnosti u Ogranak SANU. Ovo je ujedno i prilika da se podseti da je Akademija prilikom rangiranja univerziteta značajano doprinela statusu novosadskog Univerziteta, što za akademiju predstavlja veliko priznanje, istakao je dekan Akademije umetnosti.

“Za nas je ovo, pre svega jedno veliko priznanje, uzimajući u obzir činjenicu da je umetnost uvek nekako na margini u odnosu na javnost i sve ono što su mogućnosti da se u umetnost ulaže i da se umetnost finansira, tako da smatramo veoma značajnim ulazak u jednu ovakvu referentnu instutuciju i što imamo mogućnost da participiramo i sarađujemo u okviru naših umetničkih programa, i da sarađujemo sa članovima i zaposlenima na akademiji koji doprinose radu Ogranku SANU u Novom Sadu”, kazao je prof. dr Siniša Bokan, dekan Akademije umetnosti Novi Sad.

Prilikom potpisivanja Protokola istaknuto je da saradnja između ove dve ustanove već postoji, u okviru izložbenih delatnosti, a već su dogovoreni i neki muzički sadržaji koji će od jeseni biti na programu u Ogranku, gde postoji adekvatan muzički prostor, istakao je Bokan.

On je dodao da je ovo značajno i za studente koji će ovde moći da nastupaju i da vežbaju javne nastupe i ostvare komunikaciju sa publikom od samog početka svog stvaralaštva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.