Civilno društvo u borbi protiv korupcije

VIDEO K9: Novosadske organizacije civilnog društva traže pokretanje procesa donošenja Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije. Samo direktnim uključivanjem građana i organizacija u proces izrade ovog dokumenta biće obezbeđen njegov kvalitet i visok konsenzus, rekli su u Centru za razvoj demokratskog društva Europolis.

906

Uz loš ekonomski položaj i lošu infrastrukturu, korupcija je prepoznata kao jedan od najvećih lokalnih problema, rekli su u Europolisu, te je u odnosu na tu percepciju neophodno kreirati Lokalni akcioni plan za borbu potiv korupcije, da bi se, kako kažu, ovaj problem rešio.

“Situacija u Novom Sadu nije ni bolja ni gora nego što je u drugim lokalnim samoupravama, a korupcija je veća spram većeg budžeta i većeg broja zaposlenih i većeg nivoa administracije. U ovom momentu nismo sigurni da postoji, pre svega, politička volja da se donese Lokalni akcioni plan, a možda mi i grešimo dušu i ne postoji svest o potrebi za donošenje lokalnog akcionog plana, pošto je on ipak zaživeo u 15 od nekih 160 lokalnih samouprava”, rekao je Dane Pribić, izvršni direktor Centra za razvoj demokratskog društva Europolis.

Međutim, Pribić ističe da donošenje lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije ima svoje uporište u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije i u Akcionom planu za sprovođenje ove strategije, te nema razloga da Novi Sad kao grad sa, kako kaže, možda i najvećim budžetom u Srbiji i u odnosu na to, verovatno visokim novoom korupcije, ne donese ovakav akt.

“Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije ne bi previše regulisao, on bi stvorio jedan okvir u kom bi se lokalna samouprava, civilno društvo i ostali zainteresovani strani akteri kretali i on bi definisao ciljeve, mere i aktivnosti koje su potrebne da bi se u nekom roku smanjio nivo korupcije”, naveo je Pribić.

U Srbiji je do sada oko 15 gradova donelo Lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije, od ukupno 160 lokalnih samouprava. Ono što je, prema pribićevim rečima, u ovom trenutku jedina opcija, jeste neka vrsta legitimnog pritiska civilnog društva na organe lokalne uprave kako bi ih pokrenuli na delovanje u cilju donošenja ovog akta, a za to je, prema njegovom mišljenju, neophodno podići svest ljudi i staviti ovaj problem u fokus javnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.