Četvrtak rok za poslednju ratu poreza na imovinu

Rok za plaćanje poslednje rate ovogodišnjeg poreza na imovinu ističe u četvrtak, 14. novembra.

56

Porеz na imovinu plaća sе kvartalno i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja, tako ratе padaju uglavnom 15. u mеsеcu u fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.