Tuesday, November 12, 2019

EMISIJA PRESS PRESEK 17.05.2013. Biljana Kikić Grujić i Tijana Vučević Ćirović

0
VIDEO K9: Gosti u emisiji " Press presek" Biljana Kikić Grujić, kriminolog i Tijana Vuĉević Ćirović , sociolog.

EMISIJA OTVORENI EKRAN 09.05.2013. Bojana Mirosavljević

0
VIDEO K9: Gost u emisiji " Otvoreni ekran" Bojana Mirosavljević Udruženje Život.

EMISIJA OTVORENI EKRAN 08.05.2013. Petar Banjaš

0
VIDEO K9: Gost u emisiji " Otvoreni ekran" Petar Banjaš Udruženje Bački Romi.

EMISIJA OTVORENI EKRAN 17.04.2013.Vitomir Mihajlov

0
VIDEO K9: Gost u emisiji "Otvoreni ekran" Vitomir Mihajlović predsednik Nacionalnog saveta Roma.

EMISIJA OTVORENI EKRAN 09.04.2013. Srđan Šain

0
VIDEO K9: Gost u emisiji " Otvoreni ekran" Srđan Šain narodni poslanik Romske partije.

EMISIJA PRESS PRESEK 10.01.2014. Branislav Bugarski i Damir Zobenica

0
VIDEO K9: Gosti u emisiji Branislav Bugarski sekretar u Vladi APV i Damir Zobenica poslanik SNS u Skupštini APV.

EMISIJA PRESS PRESEK 03.01.2014. Duško Radosavljević

0
VIDEO K9: Gost u emisiji "Press Presek" prof.dr Duško Radosavljević, politikolog.