Sunday, September 22, 2019
video

OTVORENI EKRAN, 29.09.2015. dr Jelica Alargić i Šandor Seleši

VIDEO K9: Gosti emisije "Otvoreni ekran" dr Jelica Alargić, Klinički centar Vojvodine i Šandor Seleši, transplantirani pacijent.
video

OTVORENI EKRAN, 17.10.2017. Aleksandar Bursać

VIDEO K9: Gost emisije Otvoreni ekran bio je direktor JKP Zoohigijena i veterina Aleksandar Bursać.
video

EMISIJA OTVORENI EKRAN 25.09.2013. Nada Bašić, Sanja Bašić

VIDEO K9: Gosti u emisiji "Otvoreni ekran"Nada Bašić, Sanja Bašić iz Udruženje građana "Alchajmer" Novi Sad.
video

OTVORENI EKRAN, 03.09.2015. Mira i Svetislav Mirković

VIDEO K9: Gosti emisije "Otvoreni ekran" Mira i Svetislav Mirković, Centar Petrovaradin.
video

OTVORENI EKRAN, 15.06.2017. Nada Padejski – Šekerović

VIDEO K9: Gošća emisije "Otvoreni ekran" dr Nada Padejski - Šekerović, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu.
video

OTVORENI EKRAN, 26.07.2016. Ozren Lazić, Dušan Živkić, Danilo Vuksanović i Goran Tomka

VIDEO K9: Gosti emisije "Otvoreni ekran" Ozren Lazić, Omladinski centar CK13, Dušan Živkić, Foto, kino i video savez Vojvodine, Danilo Vuksanović, član Predsedništva SULUV i Goran Tomka, koautor Nacrta Strategije kulture grada.
video

OTVORENI EKRAN, 17.03.2016. Milan Jerinkić

VIDEO K9: Gostemisije "Otvoreni ekran" Milan Jerinkić, potpredsednik Foruma poslodavaca Srbije.
video

OTVORENI EKRAN, 19.9.2018. Dragan Đilas

VIDEO K9: Gost emisije "Otvoreni ekran" Dragan Đilas, Savez za Srbiju.