Sunday, October 20, 2019

POZICIJA VOJVODINA DANAS

Autonomija Vojvodine gotovo je svakodnevna tema u različitim krugovima. Drugačija viđenja i ideje uticale su poziciju pokrajine danas. O tome se razgovaralo u našoj emisiji Otvoreni ekran. Voditelj je bio kolega Milan Kodžo.

IGRAJTE SA ULIČNIM SVIRAČIMA

(VIDEO K9) O festivalu uličnih svirača govorilo se i u našoj emisiji Otvoreni ekran. Voditelj je bio Milan Kodžo.

PO ZAKONU ŠKOLOVANJE DO OSMOG RAZREDA BI TREBALO DA BUDE BESPLATNO

(VIDEO K9)Veoma je mali broj onih roditelja koji pred upis svog deteta u školu prelistavaju stranice zakona. Da nas više to čini, znali bismo da je prema njemu školovanje do osmog razreda - besplatno. Da li je tako i u praksi, pokušao je da istraži naš kolega Milan Kodžo u emisiji "Otvoreni ekran".

Sindikati su zakazali u zaštiti prava radnika

(VIDEO K9) Neuspele privatizacije, poništavanja privatizacija, programi restruktuiranja i loši socijalni programi mnoge radniek doveli su na ivicu egzistencije. Mnogi radnici smatraju da su tokom prodaje državne imovine sindikati zapravo bili ti koji su zakazali i koji nisu dovoljno štitili prava radnika. Odgovor na pitanje koja uloga sindikata danas i kako oni mogu da pomognu radnicima potražili smo u emisji otvoreni ekran.
video

EMISIJA OTVORENI EKRAN 20.08.2013. Goran Milić

VIDEO K9: Gost u emisiji "Otvoreni ekran" Goran Milić, predsednik samostalnih sindikata Vojvodine.

JAKA SRBIJA – PLAN DRUŠTVA I TRIPARTIZAM

(VIDEO K9) Nekadašnji, jugoslovenski sistem uređenja, bio je uigraniji i sa jasnijim ciljevima, smatra Stevan Vrebalov, političar toga doba. Ipak, nade ima i za sadašnju Srbiju. O rešenjima je sa sagovornikom razgovarala Vesna Rajković u emisiji Otvoreni ekran.

STANJE U DOMAĆEM GRAĐEVINARSTVU

(VIDEO K9) Srbija je proslavila Dan građevinara, iako razloga za slavlje ima malo. Dva osnovna zahteva: veća zarada i veća bezbednost na radu, tema su o kojoj se često govori, ali malo se šta menja. Upravo je položaj građevinskih radnika u našoj zemlji bila tema emisije Otvoreni ekran.
video

EMISIJA OTVORENI EKRAN 14.08.2013. Živojin Stojiljković, Josip Modić

VIDEO K9: Gosti u emisiji "Otvoreni ekran" Živojin Stojiljković iz Sindikata građevinskih radnika Vojvodine i Josip Modić iz Sindikata građevinskih radnika Novog Sada.

BORBA ZA IZLEČENJE DECE OBOLELE OD RAKA

(VIDEO K9) Svakoga dana u našoj zemlji dijagnostifikuje se teška bolest jednom detetu. O bolesnoj deci, koja se leče od najtežih bolesti, u našem društvu sve više se govori. Razlog su mnoge akcije u kojima je bila ujedinjena cela Srbija, ali i tužni događaji koji su potom usledili. Da se u ovu borbu mora krenuti sa ljubavlju i optimizmom, govorilo se u našoj emisiji Otvoreni ekran.