Monday, March 30, 2020

EMISIJE NA ZNAKOVNOM JEZIKU

Pregled najvažnijih novosadskih tema i vesti i na znakovnom jeziku, prilagođeno osobama sa oštećenjem sluha…

Retrospektiva na znakovnom jeziku 23.03.2014

0
VIDEO K9: Kratak pregled sadržaja večernjih emisija na televiziji Kanal 9 u protekloj nedelji... od četvrtka, do četvrtka...

Nedeljni magazin na znakovnom jeziku 23.03.2014

0
VIDEO K9: Pregled najvažnijih novosadskih vesti iz predhodne nedelje i na znakovnom jeziku, prilagođeno osobama sa oštećenim sluhom...

Retrospektiva na znakovnom jeziku 16.03.2014

0
(VIDEO K9) Kratak pregled sadržaja večernjih emisija na televiziji Kanal 9 u protekloj nedelji... od četvrtka, do četvrtka...

Nedeljni magazin na znakovnom jeziku 16.03.2014

0
VIDEO K9: Pregled najvažnijih novosadskih vesti iz predhodne nedelje i na znakovnom jeziku, prilagođeno osobama sa oštećenim sluhom...

Retrospektiva na znakovnom jeziku 09.03.2014

0
VIDEO K9: Kratak pregled sadržaja večernjih emisija na televiziji Kanal 9 u protekloj nedelji... od četvrtka, do četvrtka...

Nedeljni magazin na znakovnom jeziku 09.03.2014

0
VIDEO K9: Pregled najvažnijih novosadskih vesti iz predhodne nedelje i na znakovnom jeziku, prilagođeno osobama sa oštećenim sluhom...

BAŠ LAŽEMO

KOMŠIJE