Tuesday, June 25, 2019
video

Srbiji nedostaje 300 pogona za tretman vode

VIDEO K9: Svakom petom stanovniku Srbije nije dostupna voda iz vodovoda, a svaki drugi nema kanalizaciju, jedan je od podataka izrečen na 1. Međunarodnom stručnom forumu o tretiranju otpadnih i voda za piće održanom u Novom Sadu.
video

Rastu prihodi, opada dobit

VIDEO K9: Da kompanije u kojima je većinski vlasnik država mogu biti efikasne, primer je Telekom Srbije. Koliki, je međutim nivo te efikasnosti i da li bi on bio veći da su vlasnički odnosi drugačiji govori prof. dr Božo Drašković.
video

20 egzodusa sa KiM

VIDEO K9: Nekadašnji ministar inostranih poslova Živadin Jovanović izjavio je da je dvadeset godina od egzodusa Srba sa Kosova i Metohije bila još jedna prilika da se prisetimo heroja odbrane od NATO agresije.
video

Problematične složene zadruge

VIDEO K9: U programu ’’500 zadruga u 500 sela’’ najproblematičnije su složene zadruge koje kod nas ne postoje onako kako one postoje u svetu izjavio je prof. dr Miladin Ševarlić.
video

Nacionalne manjine u bivšoj SFRJ

VIDEO K9: "EU integracije i pitanje nacionalnih manjina u Srbiji" je naziv projekta koji je pokrenuo Centar za regionalizaciju u okviru kojeg je planirano održavanje nekoliko okruglih stolova. Jedan od njih održan je danas u Novom Sadu na temu "Status i položaj nacionalnih manjina u državama nastalim raspadom SFRJ".
video

Dnevnica i za miting

VIDEO K9: Advokat Branko Pavlović je izjavio da je Državna revizorska institucija prošle godine otkrila milijardu i osam stotina miliona evra nezakonitog raspolaganja državnim novcem.
video

Država kupuje stanove za izbeglice

VIDEO K9: Izbegličke porodice u Novom Sadu moći će da regulišu svoje stambeno pitanje i kupovinom državnih stanova po povoljnim cenama, čulo se danas na sastanku Komesarijata za izbleglice Republike Srbije u Skupštini grada.
video

Zakon za korupciju u zdravstvu

VIDEO K9: Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti indirektno je dozvolio mito i korupciju u zdravstvenim institucijama, smatraju "Doktori protiv korupcije".
video

Abortus posledica neobrazovanosti

VIDEO K9: Dr Dragan Rankov je izjavio da veliki broj prekida trudnoće u našoj zemlji i dalje pokazuje da je na delu loša edukacija domaće populacije.