Borba protiv korupcije u javnom sektoru

VIDEO K9: Jedini mogući način borbe protiv korupcije u javnom sektoru je organizovanje i umreženost civilnog društva, smatraju moderatori tribine pod nazivom „Građani, mediji i civilno društvo – kako protiv koruptivnih praksi zapošljavanja u javnom sektoru?“ U Novom Sadu je, kako kažu, pre svega potreban Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije, koji za sada ne postoji.

506

Kako bi proces zapošljavanja u javnom sektoru bio transparentniji, neophodno je otkloniti korupciju, kažu u Centru za razvoj demokratskog društva.

Veliku ulogu u tome ima civilno društvo. A u Novom Sadu je, kako kažu, neophodno početi iz početka.

“Situacija u Novom Sadu je zanimljiva, s obzirom da je Novi Sad jedan od gradova koji nema Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije, za razliku, recimo, od drugih gradova, kao što su Kragujevac, Zrenjanin i tako dalje, koji imaju taj strateški dokument koji treba da da odgovor na ovu problematiku. Sa druge strane, sama transparentnost procedura zapošljavanja nije na nekom zadovoljavajućem nivou”, rekao je Dane Tribić iz Centra za razvoj demokratskog društva.

Tribić je rekao da je razlog ove situacije to što lokalna samouprava Grada možda izbegava rešavanje ovog problema, a civilno društvo nije dovoljno organizovano, zbog čega je i upriličena tribina pod nazivom „Građani, mediji i civilno društvo – kako protiv koruptivnih praksi zapošljavanja u javnom sektoru?“

 

“Tema ovog događaja je stranačko zapošljavanje, pa sada o tome pričamo, ali svakako da su tu prisutni i drugi oblici koji se odnose ne samo na zapošljavanje kao što su klasična vrsta mita i korupcije, javne nabavke koje su veoma problematične, dakle, trošenje javnih sredstava generalno, konkursna raspodela javnih sredstava takođe. Dakle, to su prosto sve oblasti gde mi negde kroz svoj rad pokušavamo da probudimo i civilno društvo, ali i medije, da malo više prate sve to i da se ne informišu samo od gradskih čelnika ili predstavnika partija, već da uđu u dokumentaciju i pogledaju da li je zaista sprovedeno sve u skladu sa propisima”, naveo je Pavle Dimitrijević iz Biroa za društvena istraživanja.

Dimitrijević je mišljenja da nije dovoljno da se civilno društvo bavi isključivo kampanjama podizanja svesti, već da bi trebalo da počne da prati rad javnih institucija i o tome obaveštava javnost. Važno je, kako je istakao, raditi i na jačanju i umrežavanju lokalnih akžntikorupcijskih foruma koji ne pripadaju ni jednoj stranci.

Kako je na tribini rečeno, dalji plan je umrežavanje civilnog društva i iniciranje donošenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije i vršenje monitoringa tog plana od strane stručne koalicije. To bi, kako kažu, bio legitiman pritisak na lokalnu samoupravu da donese, sprovodi i monitoriše ovakav plan.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.