Bolji uslovi za razvoj civilnog društva

VIDEO K9: Civilni sektor, odnosno organizacije i udruženja građana, često sarađuju sa državom, ali ta saradnja nije bila do sada insitucionalizovana. Kako bi se popravila saradnja države i udruženja, u toku je javna rasprava o Predlogu prve nacionalne strategije koja bi se bavila ovim pitanjem.

649

Nacionalna strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji na prvom mestu podrazumevaće unapređenje propisa koji će omogućiti nesmetan rad i razvoj organizacija civilnog društva.

“Današnja rasprava je samo jedan u nizu sastanaka koji su u okviru procesa na izradi ovog dokumenta, obzirom da su svi oni zainteresovani, predstavnici organizacija civilnog društva, ali i drugih aktera, kao što su predstavnici institucija i lokalnih i nacionalnih i predstavnici privatnog sektora bili uključeni u izradu ovog dokumenta od samog početka”rekla je Milena Banović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

Kako iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom kažu, svim zainteresovanim učesnicima omogućeno je da dobiju pojašnjenja predloženih mera, a što je najvažnije, ovom raspravom dobiće povratnu informaciju koja će pomoći unapređenju ovog dokumenta pre finalnog usvajanja.

“Smatram da je važno kako stvoriti jedno podsticajno okruženje, što treba da urade organizacije civilnog društva i institucije i javna uprava. S druge strane, trenutno je u realizaciji i jedan projekat EU koji treba da razvije i kapacitete civilnog društva. Znači, malo glas građana, pored parlamentarne demokratije, da se njihov glas čuje i na jedan drugi način. Vrlo je bitno da sam proces zastupanja interesa građana, počev od jedne zgrade, od jednog kvarta, do nekih globalnih problema samih demokratskih procesa da tu glas organizacija civilnog društva bude značajniji”, kazala je Vesna Piperski Tucakov podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Svi građani koji žele da se upoznaju sa ovim dokumentom, mogu da ga pogledaju na stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, gde mogu dati svoje predloge i sugestije.

Usvajanje ove strategije očekuje se početkom jeseni.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.