APV: 56 miliona dinara za socijalnu zaštitu

VIDEO K9: U Skupštini Vojvodine danas su potpisani ugovori sa korisnicima koji su ostvarili pravo na osnovu javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje mera, aktivnosti i programa za unapređenje socijalne zaštite u pokrajini.

418

Dodeljena sredstva pokrajine namenjena su pre svega za unapređenje socijalne zaštite kroz aktivnosti ustanova socijalne zaštite – ustanova za smeštaj korisnika i centara za socijalni rad i pružalaca usluga – udruženja građana.

“Lepa vest, dobra vest za sistem socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Danas u okviru budžeta, a kroz konkurs koji je raspisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dodeljujemo direktno našim ustanovama, čiji smo direktni osnivači, ali i centrima za socijalni rad uz nevladine organizacije, udruženja građana, 56 miliona dinara, za unapređenje usluga u socijalnoj zaštiti i uvođenje novih”, rekao je Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku.

Vuletić je podsetio da je u toku konkurs u okviru socijalne i boračko-invalidske zaštite i pozvao udruženja građana i nevladine organizacije da pomognu i budu partneri Pokrajine, tako što će učestvovanjem na konkursu omogućiti socijalnu zaštitu što većem broju korisnika na teritoriji Vojvodine kojima je ona potrebna.

“Dakle, ono što je veoma bitno i što moramo da kažemo je da je raspisan konkurs u ovom trenutku koji je do četvrtka otvoren za sva udruženja građana koja imaju želju da nam budu partneri, na takav način da pomognu svim korisnicima socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Raspisan je konkurs u okviru tri partije. Posebno za unapređenje položaja kvaliteta socijalne zaštite, kao i kroz populacionu politiku, ali naravno i kroz boračku i invalidsku zaštitu. Ukupno je raspisano i ukupno je opredeljeno iz budžeta, a kroz sekretarijat za socijalnu politiku 16 miliona dinara”, naveo je Vuletić.

Sredstva će biti iskorištena za razne korisne programe širom pokrajine, a Vuletić je ovom prilikom istako da je od 56 miliona dinara ukupno izdvojenih sredstava po ovom konkursu, 11 miliona dodeljeno udruženjima građana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.