47 miliona za lokalne samouprave

VIDEO K9: Danas su lokalne samouprave u Vojvodini dobile sredstva za unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta, svečanim potpisivanjem ugovora o sufinansiranju.

463

Cilj je da na ovaj način se dopinese efikasnijem upravljanju razvoju i osnaživanju lokalnih vlasti da bi odgovorile na zahteve koje pred njih postavlja pristupanje Evropskoj uniji.

Pokrajinski sekreterijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansira projekte 28 lokalnih samouprava u Vojvodini, na osnovu Konkursa o sufinansiranju unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama samouprava na lokalnom nivou.

Kako ističe sekretar Branislav Bugarski cilj je da se ovo pretvori u sistem koji će da doprinese boljem životu građana i to u tri elementa od kojih je nainteresantniji sistem 48 sati.

Jedan od gradova koji su konkurisali je Zrenjanin sa ciljem osavremenjivanja lokalnog parlamenta tačnije elektronskog sistema glasanja. Grad je izdvojio oko 430 hiljada dok su od pokrajine dobili milion i dvesta hiljade dinara.

Ostale lokalne samouprave su takođe dobile milionski vredna sredstva zahvaljujući Pokrajinskom sekreterijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Kako je istakao Bugarski ovo je samo početak stvaranja jednog održivog razvoja opština i gradova u Vojvodini.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.